Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG) - wat valt onder Gerüstbau (steigerbouw)?

Mobiele steiger

Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG) - wat valt onder Gerüstbau (steigerbouw)?

Nederlandse werkgevers die hun werknemers naar Duitsland willen uitzenden om er werk te verrichten, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG) zijn met betrekking hiertoe bepalingen over arbeidsvoorwaarden in de wet en cao's en een meldings- en documentatieplicht opgenomen. Zo moet de werkgever de werknemer bij het Zollamt melden en de werktijden van de werknemer documenteren. In welke bedrijfstakken deze voorwaarden gelden, is vastgelegd. Onder de bedrijfstakken vallen ook het Bauhaupt- en Baunebengewerbe. Ook steigerbouwwerkzaamheden vallen onder het Baunebengewerbe

Om te bepalen of er sprake is van een steiger, moet de cao `VTV-Gerüstbau´ worden geraadpleegd. Daarin is een definitie van steigerbouwbedrijven opgenomen. Onder de term steigers vallen volgens de cao `VTV-Gerüstbau´ zowel beschermingssteigers, verrijdbare steigers en draagsteigers evenals werksteigers en bijzondere steigers. Ook mobiele steigers vallen hieronder, omdat deze een veilige onderbouw nodig hebben en het voor zich spreekt dat deze steigers van steigermateriaal worden gemaakt, aldus het Bundesarbeitsgericht (Duitse hoogste arbeidsrechtelijke instantie, BAG Bundesarbeitsgericht). Als constructies herhaaldelijk worden op- en afgebouwd, is dit ook een indicatie dat er sprake is van steigerbouw. Het is volgens het BAG niet noodzakelijk dat er gekwalificeerde arbeidskrachten worden ingezet om werk als steigerbouwwerkzaamheden te kwalificeren. Als aangeleerde of opgeleide vakkrachten uit andere sectoren worden ingezet om steigers op te bouwen, kan dit ook al voldoende zijn. Volgens het BAG vallen ook mobiele open-air podiums onder de verzamelnaam steigers. Om precies te zijn, gaat het om een bijzonder constructie binnen de steigerbouwtechniek. Hiermee wordt duidelijk dat de term steiger niet te nauw moet worden opgevat. Karakteristieke kenmerken zoals het typische steigermateriaal en het herhaaldelijk op- en afbouwen van constructies kunnen vaak al volstaan. De lange lijst van verschillende steigers die in de cao `VTV-Gerüstbau´ vermeld staat, toont hoe breed de definitie van steiger is. 

Als een in het buitenland gevestigde werkgever dus werknemers naar Duitsland wil uitzenden om er werk te verrichten, is voorzichtigheid geboden als de mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat zij werkzaamheden verrichten die onder de definitie van steigerbouw vallen. Vanwege de recente uitspraak van het BAG is het raadzaam om te laten toetsen, of de werkzaamheden die worden verricht onder de definitie van steigerbouw vallen en daarmee onder het Baugewerbe. Als dit het geval is moet men de meldings- en documentatieplicht op grond van de wet Arbeitnehmer-Entsendegesetz (Duitse wet inzake grensoverschrijdende detachering, AEntG) nakomen. Als deze werkzaamheden in Duitsland worden verricht zonder dat de werknemers worden gemeld en zonder dat de documentatie wordt bijgehouden, kunnen er hoge boetes worden opgelegd.

Tip: Als uw werknemers werkzaamheden in Duitsland in de steigerbouw verrichten, doet u er verstandig aan de meldings- en documentatieplicht na te komen. Wij adviseren en ondersteunen u graag hierbij.  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Alexander Crämer, Rechtsanwalt.

 

Dit artikel is met vriendelijke ondersteuning van Frederike Knickrehm ontstaan.

 

 

#gerüstbau #steigerbouw #mobiele_steiger #arbeitnehmer_entsendegesetz #aentg #uitzenden #meldingsplicht #documentatieplicht #steigerbouwwerkzaamheden #werkgever #werknemer #bouw #duitsland #mobiele_podia #crämer #boete

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 13 juli 2021