Artikelen 2021

Wetswijzigingen 2021

Arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht

Wetswijzigingen 2021 Duitsland

In het jaar 2021 worden verstrekkende wijzigingen van kracht. Veel van deze wetswijzigingen berusten op de aanhoudende coronapandemie. Hieronder worden de relevante wetswijzigingen op het gebied van het arbeids-, sociaal verzekerings-, belasting- en insolventierecht beschreven.

Bauhandwerkersicherheit

Wat moet de opdrachtnemer kunnen bewijzen als hij een zekerheid eist voor aanvullende werkzaamheden (Nachtrag)?

Bauhandwerkersicherheit

Het probleem:

Krachtens § 650f lid 1, eerste zin BGB heeft de ondernemer het recht om een zekerheid te verlangen "ook voor de in aanvullende opdrachten overeengekomen en nog niet betaalde vergoeding". 

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden in Duitsland

De meldings- en documentatieplicht

Reparatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden  in Duitsland

Als men in Duitsland met eigen werknemers werkzaamheden in de bouw of afbouw verricht, bijvoorbeeld op het gebied van elektra, verwarming, sanitair, schilder- of installatiewerk geldt een meldings- en documentatieplicht.

Nieuws over merkrechtelijke inbreuk bij gebruik van testlabels

Nieuws over merkrechtelijk inbreuk bij gebruik van testlabels

De actuele rechtspraak over het gebruik van testlabels komt van het Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf (vonnis van 19-11-2020, dossiernummer 20 U 152/16). Nadat het OLG de zaak aan het Europees Hof van Justitie had voorgelegd, verbood het een fabrikant van tandpasta om het logo van ÖKO-TEST op de eigen productverpakking te gebruiken.

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

De correspondentie tussen de contractspartijen

Bewijst een leesbevestiging de ontvangst van een e-mail?

Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is de correspondentie tussen de contractspartijen van essentieel belang. Bijvoorbeeld moet de opdrachtnemer wijzen op mogelijke belemmeringen of op gebrekkige contractuele stukken (de Duitse Ausführungsunterlagen) en moet de opdrachtgever de opdrachtnemer aanmanen als de termijnen van uitvoering niet worden gehaald.