Zijn de webpagina's van de webwinkeliers binnenkort te klein?

Plichten voor online reclame

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

In Duitsland hebben veel webwinkeliers bewust geen reclame gemaakt voor productgarantie

Waarom?

Omdat het actief en uitdrukkelijk reclame maken voor garanties gepaard gaat met extra taken en verplichtingen voor de webwinkelier. De webwinkelier moet bijvoorbeeld als hij actief reclame maakt voor een garantie (dus of er überhaupt een garantie wordt gegeven), de precieze inhoud van de garantie aangeven. Ook moet hij alle essentiële informatie meedelen die nodig is voor het geval de consument aanspraken op garantie wil doen gelden. In de online reclame moet staan hoe lang en in welk geografisch gebied de garantie geldt. Ook moet de naam en het adres van de garantieverstrekker worden meegedeeld in het geval er actief reclame wordt gemaakt.

De webwinkelier

Voor de webwinkelier gaat het verzamelen van alle informatie over de fabrieksgarantie of een eigen garantie met veel kosten en moeite gepaard. Om deze investering te vermijden zien veel webwinkeliers ervan af om op hun productpagina's reclame te maken voor garanties.

In november van het afgelopen jaar heeft het Landgericht Bochum (LG Bochum) nu echter beslist dat de webwinkelier altijd moet wijzen op de fabrieksgarantie. Dus los van het feit of de webwinkelier überhaupt voor de fabrieksgarantie reclame heeft gemaakt of wil maken, moet hij zijn potentiële klanten altijd wijzen op de garantiebepalingen. Volgens het LG Bochum is het al voldoende als de producent van het product een garantie verstrekt. In dat geval zou de verkoper of de webwinkelier altijd in zijn aanbod moeten wijzen op alle informatie, dus ook op de fabrieksgarantie. Voor de webwinkelier betekent dat dan dat hij er altijd op moet wijzen welke wettelijke rechten de consument heeft en dat deze rechten ook niet door de garantie worden beperkt. Bovendien moet ook de precieze omvang van de garantie worden aangegeven. De webwinkelier moet er eveneens over informeren hoe de klant zijn aanspraken kan doen gelden, binnen welke tijdspanne en in welk geografisch gebied. Ook de naam en het adres van de garantieverstrekker moeten worden aangegeven.

Dat betekent voor de webwinkeliers dat zij de precieze garantievoorwaarden van de producent ook op de productpagina van de webwinkelier bij het betreffende aanbod moeten publiceren. Voorts moet de webwinkelier toetsen of de garantievoorwaarden van de producent ook voldoen aan de wettelijke voorschriften en of de door de producent verstrekte garantievoorwaarden ook aan de bovenstaande voorwaarden voldoen en alle informatie omvatten.

Vonnis

Het vonnis van het LG Bochum leidt ertoe dat de webwinkelier bij de verkoop van producten extra werk moet verrichten. Of het bovengenoemde echter ook daadwerkelijk op de webwinkelier afkomt, moet nog worden afgewacht. Tegen het vonnis van het LG Bochum is namelijk beroep ingesteld.

Heeft u vragen omtrent uw Duitse Website, neem dan contact op met Dr. Romy Latka.

 

 

#website #consument #garantie #fabrieksgarantei #online #reclame #werbung

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 09 maart 2020