Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Waar werkgevers in Duitsland rekening mee moeten houden

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

1. Het wettelijk minimumloon is verhoogd

Met ingang van 01-01-2020 stijgt het wettelijke minimumloon naar € 9,35 per uur (tot en met 31-12-2019 bedroeg het wettelijke minimumloon € 9,19 per uur). 

Ook buitenlandse, bijvoorbeeld Nederlandse werkgevers die personeel in Duitsland laten werken, zijn verplicht het wettelijk minimumloon te betalen.

Net zoals voorheen het geval was, geldt het wettelijk minimumloon niet voor jongeren onder de 18 jaar zonder afgeronde beroepsopleiding, BBL-leerlingen tijdens de opleiding, stagiairs onder bepaalde voorwaarden, langdurig werklozen tijdens de eerste zes maanden van hun dienstverband, vrijwilligers en jongeren die deelnemen aan een maatregel om een instapkwalificatie te behalen.

Voor werknemers met een mini-job (werknemers die maximaal € 450 per maand verdienen) betekent dit, dat zij in plaats van 48,9 uur per maand in de toekomst nog maar 48,1 uur per maand mogen werken, om de grens niet te overschrijden. 

2. Minimumlonen in bepaalde branches stijgen

In veel branches (Dakdekkers, Elektrotechniek, Schilder- en lakwerk, Gebouwenreiniging, Afvalsector) stijgen aan het begin of in de loop van 2020 de minimumlonen die in cao’s zijn vastgesteld. Deze minimumlonen gelden ook in geval van grensoverschrijdende detachering (Arbeitnehmerentsendung), bijvoorbeeld wanneer een Nederlandse ondernemer werknemers naar Duitsland detacheert.

In geval van grensoverschrijdende detachering (Arbeitnehmerentsendung) moet daarnaast altijd worden getoetst of naast het verplichte minimumloon ook andere algemeen verbindend verklaarde arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld vakantiedagen) gelden.

3. Nieuw wettelijk minimumloon voor BBL-leerlingen

Er bestond nog geen wettelijk minimumloon voor BBL-leerlingen. Dat verandert met ingang van dit jaar.

Ook BBL-leerlingen („Azubis“) ontvangen in het eerste leerjaar een minimum opleidingsvergoeding ter hoogte van € 515; in de daaropvolgende jaren zal deze stapsgewijs worden verhoogd naar € 620.

In het tweede en derde leerjaar worden de bedragen verhoogd. In het tweede leerjaar stijgt de opleidingsvergoeding met 18%, in het derde jaar met 35% en in het vierde leerjaar met 40%.

Deze minimumvergoedingen gelden alleen voor opleidingen die met ingang van 01-01-2020 beginnen en waarvoor geen collectieve arbeidsovereenkomst bestaat. Leerbedrijven die niet gebonden zijn aan collectieve arbeidsovereenkomsten mogen niet meer dan 20% naar beneden afwijken van de vergoeding volgens de in de branche van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten.

4. Vaste vergoeding voor maaltijden en consumpties

Werknemers die meer dan 8 uur buiten de vaste werkplek werkzaamheden verrichten, ontvangen in de toekomst een vergoeding voor maaltijden en consumpties van € 14 in plaats van € 12. Bij een afwezigheid van langer dan 24 uur stijgt dit bedrag naar € 28. Bij meerdaagse reizen bedraagt de vergoeding op de aankomst- en vertrekdag € 14. Voor beroepschauffeurs die in het voertuig van de werkgever overnachten, geldt in 2020 een normbedrag van € 8 per kalenderdag. Extra onkosten kunnen ook worden opgegeven in de belastingaangifte.

5. Premiegrenzen sociale verzekeringen

De premiegrens zorgverzekering (ziektekosten- en langdurige zorg) wordt verhoogd naar jaarlijkse € 56.250, de premiegrens van de pensioen- en werkloosheidsverzekering wordt verhoogd naar jaarlijks € 82.800 (West-Duitsland) en € 77.400 (Oost-Duitsland).

De loongrens voor verplichte zorgverzekering (Jahresarbeitsentgeltgrenze) stijgt naar € 62.550.

6. Geringere premie werkloosheidsverzekering

De premie werkloosheidsverzekering daalt van 2,5% naar 2,4%; deze regeling is echter beperkt tot 31-12-2022.

7. Hogere aanvullende premie ziektekostenverzekering

Wettelijke ziektekostenverzekeraars (Krankenkassen) kunnen een aanvullende bijdrage naast de algemene premie van momenteel 14,6% heffen. Deze stijgt met ingang van 01-01-2020 van 0,9% naar 1,1%. Werkgever en werknemer betalen ieder de helft van de kosten. De ziektekostenverzekeraars zijn niet verplicht om deze verhoging door te voeren.

8. Gegevensbescherming

In de tweede Duitse Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (Datenschutzanpassungsgesetz) die al sinds 21-11-2019 van kracht is, is bepaald dat bedrijven niet verplicht zijn om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen als zich minder dan 20 medewerkers bezig houden met de verwerking van persoonsgegevens. De bedoeling daarvan is om kleine bedrijven te ontlasten.

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen op het gebied van arbeid en sociale zekerheid in Duitsland? Neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja D. Romijnders of Torsten W. Viebahn.

 

#wetswijziging #arbeidsrecht #minimumloon #premies #vergoedingen #gegevensbescherming #auszubildende #minimumlohn #Krankenversicherungsbeitrag #Datenschutz

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 14 januari 2020