Werktijdverkorting - Kurzarbeit

Belangrijke informatie!

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

In Duitsland bestaat de mogelijkheid om werktijdverkorting in te voeren.

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen niet meer kan laten werken, of als  de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan werktijdverkorting worden ingevoerd.

Werktijdverkorting wordt meestal veroorzaakt door gebrek aan werk of door technische omstandigheden; de werkgever moet dan of werknemers ontslaan of de werktijd verkorten.

Het gebrek aan werk kan ook worden veroorzaakt doordat, zoals in de huidige situatie op grond van het coronavirus consumenten minder consumeren, (toeleverings)bedrijven of andere voorzieningen worden gesloten etc.

Hoe gaat werktijdverkorting in z’n werk?

In geval van werktijdverkorting werken werknemers minder dan het (in het arbeidscontract) voorziene aantal uren, bijvoorbeeld maar 20 uur in plaats van 40 uur per week.

In dit geval zou de werkgever dan ook nog maar de helft van het loon betalen. Daarbovenop komt de uitkering van de Bundesagentur für Arbeit (Kurzarbeitergeld).

Deze betaalt de werknemers met werktijdverkorting 60% van het gederfde loon. Werknemers met minimaal een kind ontvangen 67%.

De Bundesagentur für Arbeit moet “vergunning” verlenen voor de werktijdverkorting.

De onderstaande volgorde moet in acht worden genomen:

De werkgever moet: 

  1. de werktijdverkorting overeenkomen met de werknemer,
  2. de Bundesagentur für Arbeit informeren over de werkvermindering
  3. en de uitkering bij werktijdverkorting (Kurzarbeitergeld) aanvragen.

De Bundesagentur für Arbeit stelt hiervoor formulieren ter beschikking. Deze moeten worden ingevuld en samen met de vereiste bijlagen worden ingediend.

Als de werknemers überhaupt niet meer werken, kan ook het zogeheten Kurzarbeit Null (werktijdverkorting tot nul) worden ingevoerd.

Voor de beantwoording van deze en andere arbeidsrechtelijke vragen die verband houden met de corona-crisis staan Gisela Surmann, Anja Romijnders en Torsten Viebahn graag tot uw beschikking!

 

 

#kurzarbeit #arbeitgeber #arbeitsrecht #bundesagentur_für_arbeit #arbeitszeitverkürzung #kurzarbeit_null

 

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 20 maart 2020