Webshop-exploitanten opgelet!

Alleen een link met productdetails op de laatste pagina is niet voldoende!

Webshop-exploitanten opgelet!

Op 28-11-2019 heeft het Bundesgerichtshof (BGH) (BGH I ZR 43/10) geoordeeld dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan als in de winkelwagen alleen een link naar de productdetails wordt opgenomen.

 

De uitspraak

Het BGH bevestigt hiermee de uitspraak van het Oberlandesgericht München. Het OLG München had al in januari 2019 geoordeeld dat op grond van artikel 8 lid 2 van de Europese Consumentenrichtlijn (Richtlijn 2011/83/EU), in Duitsland omgezet in § 312 j lid 2 BGB, informatie over de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten op de pagina moet worden vermeld waar ook de bestelling wordt geplaatst. Het volstaat niet om via een link naar de voornaamste kenmerken van het product te verwijzen. Volgens overweging 39 van de consumentenrichtlijn is het bij overeenkomsten op afstand die via een website worden gesloten, van belang ervoor te zorgen dat de consument de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst volledig kan lezen en begrijpen, alvorens zijn bestelling te plaatsen. Met het oog daarop dient er volgens de richtlijn op te worden toegezien dat deze onderdelen worden vermeld in de nabijheid van de plaats waar om bevestiging van de bestelling wordt gevraagd.

Productdetails

Als er alleen via een link naar de productdetails wordt verwezen, ontbreekt het volgens het BGH aan de vereiste tijdelijke en plaatselijke functionele samenhang tussen de verplichte informatie en de bestelknop. Op de bestelpagina moet de informatie met betrekking tot het product dus direct boven de bestelknop worden vermeld. Het is dus niet voldoende om alleen de prijs en het aantal producten te vermelden. Alle informatie over het product - inclusief bijvoorbeeld het gewicht van het product, materiaal, omvang -  moet boven de bestelknop worden opgenomen. De manier die Amazon heeft gekozen door op de bestelpagina per link naar de productdetails te verwijzen, achten de rechtbanken niet voldoende. 

De bestelknop

Voor webshop-exploitanten die hun goederen aan consumenten verkopen, betekent dit dat alle productgegevens waarvan de wetgever heeft bepaald dat zij onder de productdetails moeten worden vermeld, ook op de laatste pagina van het bestelproces boven de bestelknop moeten worden aangegeven. Dit kan ertoe leiden dat het besteloverzicht met betrekking tot de betreffende producten op de laatste bestelpagina - afhankelijk van het aantal producten dat de klant bestelt - erg uitgebreid wordt. Dat draagt niet bij aan de overzichtelijkheid!

Heeft u vragen met betrekking tot uw Duitse webshop? Neem dan contact op met Dr. Romy Latka.

 

#webshop #consument #b2b #algemene_voorwaarden #amazon #overeenkomst #bestelling  #konsument #allgemeine_geschäftsbedingungen #vertrag #online_bestellung

 

  • gepubliceerd : maandag, 10 februari 2020