Vleesverwerkingsindustrie: ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming vanaf 01-01-2021 verboden

Het Arbeidsveiligheidsprogramma

Vleesverwerkingsindustrie: ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming vanaf 01-01-2021 verboden

Op 20-05-2020 heeft de Duitse regering een "Arbeidsveiligheidsprogramma voor de Vleesindustrie" besloten. De kern van dit programma is dat het ter beschikking stellen van personeel en onderaanneming in de vleesverwerkingsindustrie per 01-01-2021 verboden wordt.

Eerder zijn er veel coronabesmettingen bij werknemers in slachthuizen geconstateerd. Dit waren meestal Oost-Europese werknemers die door onderaannemers in het kader van overeenkomsten over aanneming van werk of door uitzendbedrijven door het ter beschikking stellen van het personeel in slachthuizen werden tewerkgesteld.

Als reden voor de infecties werden de werkomstandigheden van de getroffen personen en hun huisvesting in groepsverblijven genoemd en over het algemeen de verschuiving van de verantwoordelijkheid hiervoor naar de onderaannemers of de uitzendbureaus.

De Duitse regering heeft hierop gereageerd en aangekondigd de wet te zullen wijzigen.

Vanaf 01-01-2021 is het slachten van vee en verwerken van vlees in bedrijven in de vleesindustrie nu alleen nog toegestaan voor werknemers van het eigen bedrijf. 

Dat heeft tot gevolg dat onderaanneming en het ter beschikking stellen van personeel niet meer is toegestaan.

Uitzonderingen worden gemaakt voor slagerijen (Betriebe des Fleischerhandwerks). 

Het arbeidsveiligheidsprogramma van de Duitse regering voorziet ook in strengere sancties voor overtredingen van de Duitse Arbeidstijdenwet. Het bedrag van de boetes wordt verdubbeld van de huidige 15.000 euro naar 30.000 euro. De controleerbaarheid van de arbeidstijdregistratie zal worden geregeld door de invoering van een verplichte digitale registratie van de arbeidstijd.

De betrokken partijen hebben veel kritiek op het verbod op onderaanneming en het ter beschikking stellen van personeel in de vleesindustrie. Tegen de wetswijziging zijn ook al staatsrechtelijke bezwaren geuit. Reeds nu worden er al discussies over gevoerd dat bedrijven naar de buurlanden zullen vertrekken.

In Duitsland is het voor bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de bouwbranche (Bauhauptgewerbe), al verboden om personeel ter beschikking te stellen. Het verbod om onderaannemers in te zetten is echter iets heel nieuws. Omdat deze maatregel feitelijk inbreuk maakt op de vrijheid van ondernemerschap, moeten de uitkomsten van gerechtelijke geschillen worden afgewacht.

 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Torsten Viebahn.

 

 

#personeel #ter_beschikkingstellen_personeel #werkomstandigheden #arbeidsveiligheid #werkgever #werknemer #duitslandjuridischfiscaal #vlees #corona #covid_19 #boete

 

 

  • gepubliceerd : woensdag, 10 juni 2020