Sommatie vanwege "webinar”

Waarom het gebruik van deze term een risico met zich meebrengt

Sommatie vanwege

De digitalisering heeft door de Corona-crisis een enorme vlucht genomen. Lezingen/seminars vinden niet meer klassikaal plaats, maar online. In Duitsland wordt in dat geval vaak de term "webinar” gebruikt, een combinatie van de woorden "web” en “seminar”.

Wat velen echter niet weten is dat het woord “webinar” als merk is beschermd. Al in 2003 heeft een heer uit Kuala Lumpur het woord als Duits woordmerk laten registreren, o.a. voor seminars. Er zijn steeds meer berichten dat de merkhouder hiertegen optreedt en sommaties verstuurt naar derden, die ook online seminars onder deze term aanbieden.

Maar kan de term “webinar” überhaupt als merk worden beschermd? Dit zou niet het geval zijn wanneer de term op het moment van aanmelding zuiver beschrijvend of een gebruikelijke term voor online seminars zou zijn geweest. Maar dat is discutabel, omdat het om een neologisme gaat dat in 2003 nog niet zo gebruikelijk was als nu.

Een merk kan echter ook worden doorgehaald, wanneer het naderhand een algemene benaming is geworden en de houder van het merk zich hiertegen niet heeft verzet. Deze situatie zou zich bij het merk "webinar” kunnen hebben voorgedaan. In de afgelopen jaren namelijk en met name tijdens de Corona-crisis wordt de term algemeen gebruikt voor online seminars. Maar pas sinds kort treedt de merkhouder hiertegen op.

Als de gesommeerde partij dit argument wil gebruiken, moet zij eerst zelf stappen ondernemen. Er moet namelijk een verzoek tot doorhaling bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) worden ingediend. Van tevoren kan nooit met zekerheid worden gezegd of het merk vervolgens inderdaad wordt doorgehaald.

Samenvattend kan worden gesteld dat er goede argumenten bestaan om zich tegen de sommatie wegens het gebruik van het merk "webinar” te verweren. Vast staat echter dat het merk in ieder geval voorlopig nog beschermd is. Ondernemingen die online seminars onder de term "webinar” aanbieden, lopen daarom nog altijd het risico door de merkhouder aansprakelijk te worden gesteld. Wie dit risico wil uitsluiten, zal een andere term, zoals bijvoorbeeld “online seminar” moeten gebruiken.

 

Heeft u vragen over het merkenrecht? Neemt u in dat geval contact op met Stephan van Dülmen, Rechtsanwalt.

 

 

 

#merkenrecht #merk #dpma #ip_recht #webinar #corona #verzoek_tot_doorhaling

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 14 juli 2020