Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen

Steunpakket voor de plaatselijke ondernemer

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen.

De regering van de Duitse deelstaat NRW heeft naast de federale maatregelen van Duitsland een steunpakket voor de plaatselijke ondernemingen ontwikkeld. Dat kan voor Nederlandse ondernemers met steunpunten in deze deelstaat (filiaal, dochter – GmbH, joint venture, of andere entiteiten) van wezenlijk belang zijn. NRW is voor het Nederlandse bedrijfsleven met een handelsvolume van meer dan 45 miljard euro de belangrijkste deelstaat van Duitsland.  

 

 

 

Hieronder een aantal maatregelen uit het steunpakket van de NRW-regering:  

 • De regering zal een aanvullende begroting opstellen om de pandemie en de gevolgen ervan het hoofd te bieden en zal een speciaal fonds van ongeveer 25 miljard euro inrichten.
 • Zodra de Europese Commissie dat toestaat, zal de garantieregeling aanzienlijk worden uitgebreid – dat geldt voor zowel het staatsgarantieprogramma als voor de Bürgschaftsbank NRW, en zowel ten aanzien van de geldsommen als de aansprakelijkheid. Het kader voor staatsgaranties wordt verhoogd van 900 miljoen tot 5 miljard euro. Aanvragen voor staatsgaranties worden binnen een week in behandeling genomen. Het garantie- en contragarantiekader voor de Bürgschaftsbank NRW wordt verhoogd van 100 miljoen naar 1 miljard euro. Het garantieplafond wordt verdubbeld tot 2,5 miljoen euro.
 • Het garantiepercentage zal worden verhoogd van 80% naar 90% zodra de noodzakelijke Europese randvoorwaarden aanwezig zijn.
 • `Express-garanties´ van de garantiebank tot een bedrag van 250.000 euro worden binnen drie dagen uitbetaald.
 • NRW.Bank heeft de voorwaarden van haar universele lening al aantrekkelijker gemaakt en zal nu tot 80% (in plaats van de eerdere 50%) van het risico vanaf de eerste euro op zich nemen.
 • Naast het aangekondigde federale subsidieprogramma, dat in de eerste plaats dringend nodig is als noodhulp voor kleine bedrijven, zal de NRW regering overheidsgeld ter beschikking stellen dat vergelijkbaar is met subsidie, wanneer dit nodig is vanwege de bijzondere omstandigheden in NRW. In dit kader is het belangrijk te zorgen voor een nauwe integratie met het federale programma om extra, precies gerichte hulp te kunnen bieden, met name aan kleine bedrijven, zelfstandigen en werkers in de culturele sector.
 • De Regering wil de startende ondernemingen in NRW ondersteunen en het "Matching Fund" van NRW.BANK ter beschikking stellen aan particuliere investeerders die de startende ondernemingen extra middelen ter beschikking stellen.
 • De Regering werkt hard aan de verlenging van de NRW-start-up-subsidie, zodat geen starters-idee verloren gaat.
 • Het programma "Mittelstand innovativ mit den Digitalisierungsgutscheinen" zal worden aangepast en beter worden uitgerust.
 • Belastingmaatregelen: De belastingdienst houdt rekening met de door de crisis getroffen ondernemingen door het verlenen van renteloos uitstel van betaling (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting) en, op aanvraag, de verlaging van de voorschotten (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en bedrijfsbelasting), en maakt zoveel mogelijk gebruik van haar bevoegdheid ten gunste van de belastingplichtigen.
 • Executiemaatregelen zullen tot nader order worden opgeschort. Verhogingen wegens te late betaling worden niet in rekening gebracht.
 • Uitstel van belastingbetalingen kan op eenvoudige wijze worden aangevraagd.
 • Speciale voorschotten voor permanente verlengingen van de btw, voor bedrijven die door de crisis zijn getroffen, worden op verzoek tot nul gereduceerd. Dit betekent dat middelen ten belope van meer dan 4 miljard euro onmiddellijk ter beschikking worden gesteld van de bedrijven. Dit zal de liquiditeit van grote delen van de economie in NRW direct verhogen.

 

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater is goed bekend met de plaatselijke spelers in NRW. De aanspreekpartners van NRW.INVEST en NRW.BANK zijn al een aantal keren spreker op de `STRICK Duitsland-Borrel´ geweest. Nederlandse ondernemers hebben op deze bijeenkomsten al persoonlijk kennis met hen kunnen maken. Graag zijn wij bereid u de noodzakelijke steun te bieden bij het gebruikmaken van deze maatregelen.

 

 

#nrw #duitsland #belasting #arbeidsrecht ##steunpakket #fonds #garantieregeling #staatgarantie #nrw_bank #subsidie #zelfstandig #zzp #matching_fund #starter #digitaliseering

 

 

 • gepubliceerd : maandag, 23 maart 2020