Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd

Verhoging in 4 stappen tot 1 juli 2022

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd

Op dit moment bedraagt het wettelijk minimumloon in Duitsland € 9,35 bruto per uur.

De commissie minimumloon heeft besloten dat het wettelijk minimumloon tot 01-07-2022 in vier stappen moet stijgen tot € 10,45 bruto per uur.

.

 

 

 

 

Per 01-01-2021:                   € 9,50

per 01-07-2021:                   € 9,60

per 01-01-2022:                   € 9,82

per 01-07-2022:                   € 10,45

bruto per uur.

De commissie minimumloon is uitgegaan van de ontwikkelingen van de tarieven in het recente verleden. Het besluit is genomen in juni 2020, dus tijdens de corona pandemie. Er is aangegeven dat eveneens rekening is gehouden met de huidige prognoses voor de economie en de situatie op de arbeidsmarkt en de concurrentiepositie.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het wettelijk minimumloon en de hogere branche-gerelateerde minimumlonen op grond van algemeen bindend verklaarde cao's en bijzondere regelgeving. Deze bijzondere, hogere minimumlonen prevaleren boven het algemene wettelijk minimumloon. 

 

Voor verdergaande vragen kunt u contact opnemen met Alexander Crämer en Torsten Viebahn.

 

 

#minimumloon #verhoging_loon #arbeidsrecht #duitsland #grensoverschrijdend_werken

 

 

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 10 augustus 2020