"Fridays for Future" als uniemerk?

Greta Thunberg probeert de naam van haar klimaatbeweging als merk te laten beschermen

Greta Thunberg en de stichting van haar familie proberen op dit moment de aanduiding "Fridays for Future" als merk te laten beschermen. Bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante hebben zij de aanduiding als uniemerk aangemeld. 

Probeert Greta Thunberg nu dus de bekendheid van haar klimaatbeweging ook in financieel opzicht voor zichzelf te gebruiken? Zij zelf bezweert in de sociale media dat zij geen belangstelling heeft voor het merk. Haat bedoeling is veeleer om derden te verbieden de aanduiding voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

Hier komen de beide effecten van een beschermd merk naar voren: Enerzijds verzekert zij haar eigenaar van ht recht de beschermde aanduiding zelf te gebruiken voor de ingeschreven goederen en diensten. Anderzijds machtigt zij haar eigenaar echter ook om derden te verbieden het merk te gebruiken. De eigenaar van het merk ontvangt dus een monopolie op het gebruik van de aanduiding.

Greta Thunberg wil zich, naar eigen zeggen, beperken op de tweede functie van het merk. Maar werkt dat? De eigenaar van het merk moet dit voor de geregistreerde goederen en diensten serieus gebruiken. Anders kunnen derden verlangen dat het merk wordt doorgehaald. Als Greta Thunberg dus niet daadwerkelijk zelf gebruik maakt van het merk "Fridays for Future", dreigt de doorhaling daarvan. Waarnemers gaan er echter van uit dat dit bij het merk "Fridays for Future" geen probleem zal opleveren: Er wordt verwacht dat Greta Thunberg en de stichting van haar familie het merk zeker zullen exploiteren, ook al is dit alleen maar voor het organiseren van evenementen of het inzamelen van donaties.

Een ander struikelblok dreigt Greta door de absolute weigeringsgronden van het merkenrecht. Want een aanduiding kan niet als merk worden beschermd als het zuiver beschrijvend is. Daarom zou de EUIPO over de aanduiding "Fridays for Future" kunnen zeggen dat het niet beschermd kan worden. Want hiermee wordt de inhoud van de klimaatbeweging die Greta Thunberg in het leven heeft geroepen beschreven, die zich sindsdien over de hele wereld heeft verspreid.

Als de inschrijving van het merk hierop zou stranden, dan zou er echter een troostpleister voor Greta Thunberg bestaan: want dan zou ook een derde het merk niet voor zichzelf kunnen laten beschermen.

Heeft u vragen over de voorwaarden voor de inschrijving van een merk? Neemt u in dat geval contact op met Rechtsanwalt Stephan van Dülmen.

 

#merk #merkinschrijving #uniemerk #greta #octrooirecht #intellectueel_eigendom #ie #markenrecht #interlektuelles_eigentum

 

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 09 maart 2020