Duitse douane stuit in 2020 op meer schendingen minimumloonwet

Mindestlohngesetz

Duitse douane stuit in 2020 op meer schendingen minimumloonwet

In de eerste negen maanden van 2020 heeft de Duitse douane ten opzichte van 2019 meer procedures ingeleid wegens overtredingen van het Mindestlohngesetz (wet op het minimumloon).

In veel gevallen blijkt dat werkgevers het minimumloon vaak niet of te laat betalen. Voor welke branches geldt het minimumloon?

De minimumloonwet regelt echter enkel de absolute loonondergrens in Duitsland. In veel branches en bedrijfstakken zijn werkgevers verplicht om een hoger uurloon uit te betalen.

Voor de volgende branches geldt een strenge documentatie- en meldplicht:

 • Afvalverwijdering
 • Bosbouw
 • Bouwsector
 • Expeditie, transport en aanverwante logistieke sector
 • Gebouwenreiniging
 • Horeca
 • Kermissector
 • Opbouw en afbraak van beurzen en tentoonstellingen
 • Opleiding
 • Personenvervoer
 • Prostitutiebranche
 • Security
 • Vleesindustrie
 • Zorg

Nederlandse bedrijven doen er goed aan om zich te verdiepen in de Duitse meld- en documentatieplicht. De Duitse douane treedt streng op. Indien Nederlandse bedrijven in Duitsland ter plaatse niet over de juiste papieren beschikken, kunnen zij in de problemen komen.

De documenten en overige stukken, zoals bijvoorbeeld van de Handwerkskammer, de salarisadministratie, betalingsbewijzen en A1-verklaringen etc. moet de ondernemer gereed kunnen houden voor eventuele douanecontroles. Deze moeten gedeeltelijk ook in de Duitse taal, respectievelijk naar Duits recht aangevuld, beschikbaar zijn. Indien deze documenten bij controles niet aan de douane overhandigd kunnen worden of de werknemers niet zijn aangemeld bij het Meldeportal, kunnen aanzienlijke boetes worden opgelegd.

 

Heeft u vragen over minimumloon en/of meld- en documentatieplicht, dan neem contact op met Alexander Crämer, Rechtsanwalt

 

 

#minimumloon #documentatieplicht #meldingsplicht #meldeportal #douane #zoll #a1_verklaring #salaris #werkgever #werknemer #over_de_grens_werken

 

 

 • gepubliceerd : vrijdag, 13 november 2020