Algemene erkende regels van de techniek als minimumnorm

Ook als iets anders is overeengekomen!

Algemene erkende regels van de techniek als minimumnorm

Over de eisen waaraan werk moet voldoen dat in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk of bouwcontract is uitgevoerd, ontstaat in de praktijk vaak onenigheid. Dit geldt in het bijzonder wanneer in grensoverschrijdende contracten partijen vanuit hun eigen nationale rechtsstelsel van verschillende regels en normen uitgaan.

Daarbij dient opgemerkt te worden dat in Duitsland zonder expliciete overeenkomst een aantal regels en normen als minimum gelden; deze regels en normen kunnen van de Nederlandse standaard afwijken. Zelfs wanneer de partijen uitdrukkelijk prestatiekenmerken zijn overeengekomen, moeten de minimumnormen worden toegepast.

Dit heeft het Oberlandesgericht (OLG) Hamm bepaald in een rechtszaak over een bouwcontract (OLG Hamm, uitspraak van 11-07-2019, Az. 21 U 110/17). In het bouwbestek waren de concrete afmetingen van een ondergrondse parkeergarage vastgelegd en de projectontwikkelaar bouwde de ondergrondse parkeergarage in overeenstemming met deze gegevens. Hoewel de ondergrondse parkeergarage daarmee aan de overeengekomen hoedanigheid voldeed, was deze gebrekkig opgeleverd.

De binnenradius van de bocht naar de ingang van de parkeergarage was te krap. Daardoor voldeed de ondergrondse parkeergarage niet aan de zogeheten “anerkannten Regeln der Technik”. Met de “anerkannten Regeln der Technik” worden in Duitsland de normaliter aan te houden minimumnormen bedoeld. Als bij de bouw niet wordt voldaan aan de technische bouwvoorschriften is er sprake van een bouwgebrek.

Zelfs als de afmetingen van de ondergrondse parkeergarage specifiek zijn overeengekomen en de parkeergarage aan de overeengekomen afmetingen heeft voldaan, was er sprake van een bouwgebrek omdat de parkeergarage niet aan de “anerkannte Regeln der Technik” heeft voldaan.

Alleen als de opdrachtgever op de hoogte is van de afwijking van de “anerkannte Regeln der Technik” en desondanks nog steeds aan de specificaties vasthoudt, is er geen sprake van een bouwgebrek. Dit is bijvoorbeeld het geval als de opdrachtgever op basis van zijn eigen specialistische kennis, in staat was de afwijking te herkennen en te beoordelen. Anders dient de ondernemer de opdrachtgever op de afwijking te wijzen. De ondernemer draagt hiervoor de bewijslast.

Tip voor de praktijk

Tegen deze achtergrond wordt aanbevolen om al bij het sluiten van de overeenkomst te wijzen op afwijkingen van de minimumnormen en de daaruit ontstaande consequenties. Als de afwijking door de opdrachtgever gewenst is, zou dit met de nodige waarschuwing uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst moeten worden vastgelegd. Het risico van een aansprakelijkstelling wegens gebreken is anders zeer hoog.

  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Udo Croonenbrock of Elena Patschkowski.

 

 

#contracten #bouw #advies #duitsrecht #technische_bouwvoorschriften #overeenkomst #duitslandjuridischfiscaal

 

No video selected.
  • gepubliceerd : maandag, 10 augustus 2020