Artikelen 2020

Nieuwe regels en sancties in het wegverkeer sinds 28 april 2020

De nieuwe `Straßenverkehrsordnung´

Nieuwe regels en sancties in het wegverkeer sinds  28 april 2020

In Duitsland is vanaf 28 april 2020 de nieuwe Straßenverkehrsordnung (wegenverkeerswet) ingegaan. Strengere straffen als de weg niet wordt vrijgemaakt voor hulpdiensten, nieuwe regels voor stoppen en parkeren op trottoirs en fietspaden etc. - in de nieuwe verordening (StVO) is dit allemaal vastgelegd.

Steunmaatregelen van de Duitse regering

Als reactie op de Coronapandemie heeft de Duitse regering een aantal financiële maatregelen voor het bedrijfsleven besloten

Steunmaatregelen van de Duitse regering

Alle maatregelen op een rijtje gezet:

1. Noodfondsen

Subsidies van maximaal € 9.000 voor bedrijven met maximaal vijf werknemers en € 15.000 met maximaal tien werknemers (op basis van fulltime krachten) zijn beschikbaar voor alleen kleine bedrijven en zelfstandigen. De bedrijven die deze subsidie aanvragen, mogen voor maart 2020 niet in moeilijkheden hebben verkeerd en zij moeten verklaren dat hun voortbestaan gevaar loopt en zij door de coronacrisis te weinig liquide middelen hebben.

Openstaande vorderingen en incasso in tijden van corona

De Duitse aanpak is vereist

Openstaande vorderingen en incasso in tijden van corona

We horen van Nederlandse bedrijven dat klanten in Duitsland nu minder of helemaal niet betalen, de bestelde goederen weigeren te accepteren of willen terugsturen. Kan dit zo maar?

Om deze vragen te beantwoorden is van belang wat in het contract staat en welk recht van toepassing is.

Welke argumenten kunnen klanten in corona-tijden aanvoeren?

Is er überhaupt sprake van overmacht?

De zekerheden voor de aannemer tijdens de COVID 19-pandemie

Het veiligstellen van de omzet

De zekerheden voor de aannemer in de COVID 19-pandemie

Tijdens de coronacrisis is het vooral raadzaam om snel liquiditeit te creëren door middel van voorschotten en vooruitbetalingen, zo nodig het zogenaamde argument van de onzekerheid aan te voeren en een bankgarantie van de opdrachtgever op te vragen (Bauhandwerkersicherung).

Minimumloon in de Duitse bouw wordt verhoogd

Met ingang van 1 april 2020 stijgt in het Bauhauptgewerbe het minimumloon voor ongeschoolde en geschoolde bouwvakkers stapsgewijs naar € 12,55 resp. € 15,40

Minimumloon in de Duitse bouw wordt verhoogd

Duizenden werknemers in de Duitse bouw gaan per 1 april 2020 meer verdienen. Het minimumloon in de bouw gaat met ingang van die datum stapsgewijs omhoog. Voor ongeschoold werk stijgt het minimumloon op 1 april a.s. van heden € 12,20 naar € 12,55.

Geen grenscontrole tussen Nederland en NRW

Vanaf 10 april 2020 extra maatregelen

Geen grenscontrole tussen Nederland en NRW

Voorlopig geen grenscontroles tussen Nordrhein-Westfalen en Nederland. Dit werd besloten door het zogenaamde "Corona-kabinet"* in Berlijn, aldus premier Armin Laschet (Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen) op maandag 6 april 2020 in een videobericht.*

Geen huur betalen wegens Corona?

Talrijke bedrijven hebben aangekondigd hun huurbetalingen te staken

Geen huur betalen wegens Corona?

Tal van bedrijven, waaronder grote en bekende bedrijven, hebben aangekondigd dat ze geen huur meer willen betalen vanwege de coronacrisis. Ze beroepen zich op een op 1 april 2020 van kracht geworden, wettelijke regeling, die de wetgever heeft aangenomen om huurders te beschermen. Voorzichtigheid is echter geboden.

Bedrijfssluiting tijdens coronacrisis

Keert mijn verzekering uit?

Bedrijfssluiting tijdens coronacrisis

Tijdens deze coronacrisis vragen zich veel bedrijven af of hun verzekering voor de financiële schade opkomt als zij tijdelijk niet kunnen werken of als zij het bedrijf moeten sluiten.

Home-office dankzij Corona!

Een virus dat bijzondere maatregelen vereist

Home-office dankzij Corona!

Inmiddels is het vanwege de coronacrisis bijna gewoon dat werknemers vanuit huis werken. Daarbij zijn twee verschillende situaties denkbaar.

Samenwerking op het gebied van bedrijfs- en exportadvies

Zakendoen in Duitsland

Samenwerking op het gebied van bedrijfs- en exportadvies

Brilliant Work en STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater zijn een samenwerking aangegaan om ondernemers bij het `Zakendoen in Duitsland´ te adviseren.

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen

Steunpakket voor de plaatselijke ondernemer

Ook de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) gaat de plaatselijke economie door de coronacrisis helpen.

De regering van de Duitse deelstaat NRW heeft naast de federale maatregelen van Duitsland een steunpakket voor de plaatselijke ondernemingen ontwikkeld. Dat kan voor Nederlandse ondernemers met steunpunten in deze deelstaat (filiaal, dochter – GmbH, joint venture, of andere entiteiten) van wezenlijk belang zijn. NRW is voor het Nederlandse bedrijfsleven met een handelsvolume van meer dan 45 miljard euro de belangrijkste deelstaat van Duitsland.  

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

Belangrijke informatie!

Werktijdverkorting - Kurzarbeit

In Duitsland bestaat de mogelijkheid om werktijdverkorting in te voeren.

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen niet meer kan laten werken, of als  de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan werktijdverkorting worden ingevoerd.

Corona-Virus in de bouwsector

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Corona-Virus in de bouwsector

Vanwege het coronavirus heeft de Duitse regering op 16 maart 2020 leidraden aangekondigd voor een gezamenlijk optreden in de coronacrisis. Deze leidraden en de voorschriften in de respectieve deelstaten betekenen een aanzienlijke beperking van het openbare en privéleven in Duitsland. Voor bedrijven die in Duitsland actief zijn, zal dit op allerlei niveaus behoorlijke consequenties hebben.

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Coronacrisis: wat zijn de gevolgen van de corona-crisis op bestaande contracten in de bouw?

Ook al wordt de bouwbranche op dit moment niet direct door bestuurlijke maatregelen in verband met de coronacrisis getroffen, toch zijn ook hier de eerste gevolgen al voelbaar. Leveringsproblemen, hogere materiaalkosten, inreisverboden of bestuurlijke maatregelen kunnen de planning van een bouwproject behoorlijk in de war gooien.

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Gevolgen van COVID-19 voor de bouw

Werkgevers in de bouwsector in tijden van de Corona-pandemie

Ook al geldt er op dit moment (18 maart 2020, 12.00 uur) geen werkverbod in de bouwsector en kunnen arbeiders hun werkzaamheden ongehinderd voortzetten, toch heeft het coronavirus gevolgen voor u als werkgever in de bouwsector.

Het Coronavirus en zijn arbeidsrechtelijke gevolgen

Wat is de impact voor uw bedrijf

De Coronavirus en zijn arbeidsrechtelijke gevolgen

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt.

 

"Fridays for Future" als uniemerk?

Greta Thunberg probeert de naam van haar klimaatbeweging als merk te laten beschermen

Greta Thunberg en de stichting van haar familie proberen op dit moment de aanduiding "Fridays for Future" als merk te laten beschermen. Bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante hebben zij de aanduiding als uniemerk aangemeld. 

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Verwijderingsprijzen voor oude elektrische apparatuur dalen

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

Het nieuwe jaar brengt ook veranderingen met zich mee voor de Wet op de Elektrische en Elektronische Apparatuur (Elektrogesetz). Hieronder volgen de voor u relevante punten.

Zijn de webpagina's van de webwinkeliers binnenkort te klein?

Plichten voor online reclame

Wijzigingen Elektrogesetz per 2020

In Duitsland hebben veel webwinkeliers bewust geen reclame gemaakt voor productgarantie

Webshop-exploitanten opgelet!

Alleen een link met productdetails op de laatste pagina is niet voldoende!

Webshop-exploitanten opgelet!

Op 28-11-2019 heeft het Bundesgerichtshof (BGH) (BGH I ZR 43/10) geoordeeld dat niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan als in de winkelwagen alleen een link naar de productdetails wordt opgenomen.

 

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Werknemer moet kunnen aantonen dat hij is genezen

Loondoorbetaling tijdens ziekte in Duitsland

Een werknemer in Duitsland moet kunnen aantonen dat hij van zijn eerste ziekte is genezen, indien hij in zeer korte tijd voor een tweede keer aanspraak wil maken op loondoorbetaling wegens een andere ziekte.

 

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Klant eist - zonder succes - ontbinding van de koopovereenkomst

Vorwerk moet niet op nieuw Thermomix-model wijzen

Het Landgericht Wuppertal heeft zich recent gebogen over een zaak die was aangespannen tegen het bedrijf Vorwerk  (vonnis van 09-01-2020 in de zaak 32 C 156/19).  Een klant had in januari 2019 het model “TM5” van de bekende keukenmachine “Thermomix” gekocht. In maart 2019 kondigde Vorwerk aan het opvolgmodel “TM6” op de markt te brengen. Het opvolgmodel beschikt over een groter display en meer functies.

 

Stilzwijgen op een “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Als het stilzwijgen leidt tot het sluiten van een overeenkomst - het “Kaufmännische Bestätigungsschreiben” als bijzonderheid in het Duitse rechtsverkeer

Stilzwijgen op een  “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”

Iedereen kent het wel in het zakelijk verkeer: eerst wordt er mondeling iets besproken en daarna volgt een bevestiging per e-mail.  Als tegen de inhoud van deze e-mail geen bezwaar wordt gemaakt, kan dit naar Duits recht tussen ondernemers verregaande juridische gevolgen hebben.

 

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Bescherming persoonsgegevens topprioriteit Duitse autoriteiten

Meerdere miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de DSGVO in Duitsland

Nu slaan de Duitse autoriteiten spijkers met koppen. De eerste boetes zijn al opgelegd.

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

Waar werkgevers in Duitsland rekening mee moeten houden

Wetswijzigingen met ingang van 01-01-2020 op het gebied van arbeid en sociale zekerheid

1. Het wettelijk minimumloon is verhoogd

Met ingang van 01-01-2020 stijgt het wettelijke minimumloon naar € 9,35 per uur (tot en met 31-12-2019 bedroeg het wettelijke minimumloon € 9,19 per uur). 

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Consumentenbescherming tegen hoge incassokosten

Positie debiteuren in Duitsland waarschijnlijk wederom versterkt

Het Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Federale Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming) is voornemens om consumenten te beschermen tegen buitensporige incassokosten.

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

Europees Hof van Justitie oordeelt over geografische aanduidingen

“Balsamico” mag ook afkomstig zijn uit Duitsland

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van justitie is “Balsamico” geen beschermd begrip.