Werkgevers in de zorg moeten sociale verzekeringspremies betalen voor ingeschakelde ZZP´ers

Schijnzelfstandigheid komt vaker voor in de praktijk dan gedacht

Werkgevers in de zorg moeten sociale verzekeringspremies betalen voor  ingeschakelde ZZP´ers

Na de uitspraak van het Bundessozialgericht mogen ziekenhuizen en zorginstelling artsen en zorgverleners niet meer als zzp´ers inschakelen als oplossing voor hun personeelstekorten.

Oplossing voor personeelstekorten

In de zorg is er een groot tekort aan personeel. Vooral ziekenhuizen en zorginstellingen hebben moeite om personeel te vinden. Vanwege het personeelstekort schakelden ziekenhuizen en zorginstelling in Duitsland veelvuldig zzp´er inDe relatief hogere vergoedingen en flexibele werktijden waren voor deze zzp’ers zeer aanlokkelijk. Omdat ze zelfstandig werkten, hoefden ze vaak ook niet bepaalde sociale verzekeringen af te sluiten, zoals een werkloosheidsverzekering. De hogere vergoedingen werden vaak gegeven, zodat de zpp´ers hun eigen sociale verzekeringen konden betalen. Vaak werden deze werknemers voor enkele dagen of weken ingeschakeld voor individueel overeengekomen diensten.

Sozialversicherungspflicht volgens Deutsche Rentenversicherung Bund

In het kader van een statusbeoordelingsprocedure had de Deutsche Rentenversicherung Bund besloten dat deze personen een zogenaamde Sozialversicherungspflicht (de plicht om sociale verzekeringspremies te betalen) hadden vanwege het bestaan van een dienstbetrekking. Deze personen zouden namelijk geïntegreerd zijn in het bedrijf en zouden ook gehouden zijn aan de aanwijzingen van de bedrijfsleiding. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt door bepaalde belangenbehartigers. Uiteindelijk moest het Bundessozialgericht zich over deze zaak buigen.

Bundessozialgericht: geen ondernemingsvrijheid en -risico´s

Om een dienstbetrekking aan te kunnen nemen moest volgens het Bundessozialgericht gekeken worden of er inderdaad sprake was van een integratie in de bedrijfsorganisatie en of de desbetreffende personen gebonden waren aan de aanwijzingen van de bedrijfsleiding. Volgens het Bundessozialgericht was hiervan meestal sprake bij de inzet van zelfstandige artsen en zorgverleners. Deze personen werkten meestal in teams en volgens voorgeschreven regels. Ze maakten tevens gebruik van de faciliteiten van het ziekenhuis of de zorginstelling. Ook hadden ze geen invloed op de wijze waarop de onderneming werd gedreven. Hoewel deze personen op eigen verantwoordelijkheid werkten, bestonden er in feite geen ondernemingsrisico´s en hadden ze ook geen ondernemingsvrijheid. Volgens het Bundessozialgericht dienen de opdrachtgevers dan ook de sociale verzekeringspremies voor deze arbeidskrachten te betalen.  

Deze uitspraken illustreren wederom dat schijnzelfstandigheid vaak voorkomt in de praktijk en dat een werknemer in Duitsland goed moet opletten als hij zzp´ers in dienst neemt.

Heeft u vragen over werken met zzp´ers in Duitsland? Neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 09 juli 2019