Update verpakkingswet: boetes dreigen voor zo´n 2000 ondernemingen wegens niet-naleving

Veel ondernemingen blijken nog steeds niet op de hoogte te zijn van de verpakkingswet

Update verpakkingswet: boetes dreigen voor zo´n 2000 ondernemingen wegens niet-naleving

Eerder hadden wij gewaarschuwd voor boetes: uit recent nieuws blijkt dat zo´n 2000 ondernemingen hoogstwaarschijnlijk een boete kunnen verwachten wegens niet-naleving van de verpakkingswet.

Waar ging de verpakkingswet ook alweer over?

Een half jaar geleden werd de nieuwe verpakkingswet ingevoerd om de recyclingsquota te verhogen, de kosten eerlijker te verdelen en het gebruik van ecologisch minder belastbare verpakkingen te stimuleren. In de nieuwe wet worden fabrikanten en verkopers van verpakkingen verplicht om zich aan te melden bij het nieuwe centrale verpakkingsregister: de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister.

De wet beoogt een gereguleerde deelname aan het recyclingsysteem. Eenieder die verpakkingen als eerste in omloop brengt, moet er ook voor zorgen, dat deze volgens de regels worden verwerkt. Alle fabrikanten, verkopers of distribiteurs van verkoopverpakkingen dienen zich derhalve bij een zogenaamd duaal systeem, een terugnamesysteem, aan te sluiten. Dat neemt vervolgens de terugname en verwerking van de verpakkingen op zich.

Handhaving

Het verpakkingsregister is openbaar en moet bewerkstelligen dat ook bedrijven elkaar controleren. De bedrijven dienen altijd aan te geven wat voor soort verpakkingsmateriaal ze gebruiken. Ook de duale systemen leveren informatie aan over de verwerkte materialen. Deze gegevens worden door de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister met elkaar vergeleken, zodat eventuele onjuiste opgaves aan het licht kunnen komen.

“Veel fabrikanten en distribiteurs lijken nog steeds niet te weten dat wij deze gegevens vergelijken en analyseren", vertelt Gunda Rachut, die aan het hoofd van de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister staat. Vooral grote ondernemingen die voor 15 mei opgave moesten doen over hun verpakkingshoeveelheden werden onder de loep genomen. Bij dit onderzoek zijn veel overtredingen geconstateerd.

Volgens de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister hebben inmiddels ongeveer 170.000 bedrijven zich geregistreerd in het verpakkingsregister. In de voorgaande jaren lag dit getal bij 60.000. Volgens Rachut zijn er nog steeds bedrijven die hun verplichtingen compleet negeren of niet voor al hun verpakkingsmaterialen nakomen. "Zowel in ons onderzoeksportaal als in de evaluatie van de cijfers en verslagen die ons ter beschikking staan, hebben we vastgesteld dat de kennis over de verplichtingen bij ondernemers ontbreekt," aldus Rachut.

Boetes op komst

Hoewel de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister als een overheidsinstantie te werk gaat, is het een stichting. In deze stichting werken handel, industrie en belangenverenigingen nauw samen. Deze week deelde de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, als toezichthoudende instantie, mee dat ze overtredingen van de wet hebben geconstateerd en dat ze deze overtredingen aan de handhavende instanties hebben gemeld. Ongeveer 2000 bedrijven riskeren nu een boete.

Bij STRICK wilden wij u derhalve weer bewust maken van de risico´s bij niet-naleving van de verpakkingswet. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Wilt u meer weten over de nieuwe Duitse verpakkingswet? Neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

No video selected.
  • gepubliceerd : dinsdag, 09 juli 2019