Reclame maken met beoordelingen die beïnvloed zijn is ontoelaatbaar

Het OLG Frankfurt heeft besloten dat reclame met beïnvloede beoordelingen ontoelaatbaar is

Reclame maken met beoordelingen die beïnvloed zijn is ontoelaatbaar

Een aanbieder van jacuzzi`s had op facebook een actie gehouden, waarbij hij een kansspel had aangeboden dat verkeerd voor hem afliep. 

De hoofdprijs was een jacuzzi. Om deel te kunnen nemen aan het kansspel moesten de deelnemers de post liken of delen, commentaar achterlaten of de facebookpagina van de onderneming liken of beoordelen. Uiteindelijk maakte de onderneming reclame met de gekregen beoordelingen en het gemiddelde beoordelingscijfer. Sommige van deze beoordelingen waren afkomstig van klanten die enkel een beoordeling hadden gegeven om deel te mogen nemen aan het kansspel.

Een concurrent van de onderneming zag hierin een overtreding van de mededingingsregels en begon een kort geding. Het OLG Frankfurt gaf in hoger beroep de concurrent gelijk en wel met de volgende motivering:

Bij een reclame met beoordelingen gingen de adressanten van de reclame ervan uit dat de boordeling vrij en objectief gegeven waren. Een reclame met gekochte beoordelingen is misleidend. In het geval van de jacuzzi-aanbieder zijn de beoordelingen weliswaar niet gekocht, maar de beoordeelaars zijn wel beloond voor hun deelname aan de actie op facebook. Hierdoor hebben zij niet vrij en objectief gehandeld. Deze beoordelingen mochten derhalve niet meegenomen worden voor het gemiddelde beoordelingscijfer door de aanbieder.

Strenge regels voor het gebruik van internetbeoordelingen

Deze uitspraak toont aan dat er strikte regels zijn voor het gebruik van internetbeoordelingen voor reclamedoeleinden. Het doel is te voorkomen dat bedrijven door middel van misleidende reclame een oneerlijk concurrentievoordeel verkrijgen. Beoordelingen zijn namelijk voor veel klanten een doorslaggevend koopargument.

Ondernemingen wiens reclames zich ook op Duitse klanten richten, moeten derhalve van tevoren nagaan hoe hun eigen reclame moet worden opgezet om aan deze strenge regels te voldoen.

Wilt u meer weten over de toelaatbaarheid van reclame met beoordelingen? Neem dan contact op met Heinz-Josef Klönne of Stephan van Dülmen.

 

Lees ook: OLG Frankfurt bevestigt uitspraak over beoordelingen op Facebook 

 

 

 #mededingingsrecht #misleidende_reclame

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 09 juli 2019