Ook bij reclame voor koffiecups moet de basisprijs vermeld zijn

Uitspraak: Bij handelswaar, die in voorverpakkingen naar gewicht wordt aangeboden, dient naast de eindprijs ook de prijs per gewichtseenheid (Grundpreis) te worden opgegeven

Ook bij reclame voor koffiecups moet de basisprijs vermeld zijn

In Duitsland moest de hoogste rechterlijke instantie, de Bundesgerichtshof, zich onlangs bezighouden met de vraag, op welke wijze bij een reclameactie voor koffiecups de exacte prijsopgave vermeld hoort te zijn. 

Een koopman had in zijn aanbieding enkel de totale prijs per pak en het aantal (10) cups opgegeven. Dit achtten de rechters van de Bundesgerichtshof als ontoerijkend en vaardigden een verbod op deze praktijk uit. Achtergrond hiervan is een Duitse verordening, de Preisangabenverordnung. Dientengevolge moet bij handelswaar, die in voorverpakkingen naar gewicht wordt aangeboden, naast de eindprijs ook de prijs per gewichtseenheid (Grundpreis) worden opgegeven.

Hoe moet een prijsopgave eruit zien?

Op deze manier wordt de consument in staat gesteld prijzen te vergelijken. Volgens de Bundesgerichtshof is zo’n koffiecapsule ook een voorverpakking. En aangezien de koopman op de verpakking het totale gewicht van het koffie-extract hoort op te geven, is hij ook verplicht de prijs per gewichtseenheid te vermelden. Maar hoe moet zo’n prijsopgave er precies uit zien? In beginsel dient de prijs per kilo of liter te worden aangegeven. In het geval van kleine pakjes met een inhoud van minder dan 250 gram respectievelijk mililiter mag ook de prijs per 100 gram resp. mililiter worden aangegeven. Van belang is bovendien dat de prijs inclusief de Duitse omzetbelasting en andere prijsbestanddelen wordt genoemd.

Overtredingen van deze regels kunnen nare consequenties ten gevolge hebben, toezichthoudende bonden en mededingers zouden wel eens gerechtelijke procedures tegen verplichte betaling van kosten kunnen opstarten. Voor ondernemers is het daarom zaak te waarborgen dat hun reclameacties alle noodzakelijke prijselementen bevatten.

Heeft u vragen over mededingingsrecht en/of merkenrecht in Duitsland, neemt dan contact op met Stephan van Dülmen.

  • gepubliceerd : vrijdag, 07 juni 2019