Merk in google-advertentie misleidend door derde gebruikt? Bundesgerichthof definieert merkenrechtelijke aansprakelijkheid

Een Duits bedrijf genaamd Ortlieb – dat onder andere waterdichte outdoor rugzakken en tassen verkoopt - heeft met succes tegen de online-verkoopreus Amazon geprocedeerd.

Merk in google-advertentie misleidend door derde gebruikt?  Bundesgerichthof definieert merkenrechtelijke aansprakelijkheid

Wie op Google zocht naar producten van Ortlieb kreeg advertenties te zien van Amazon, waarin het merk Ortlieb in de advertentietitel werd genoemd. 

Indien internetgebruikers eenmaal op de link hadden geklikt, kwamen zij terecht op een webpagina van Amazon waar (ook) producten van andere concurrerende merken werden aangeboden. Ortlieb biedt haar producten officieel niet aan via het onlineplatform van amazon.de. Ortlieb zag dan ook een merkenrechtelijke inbreuk in de kwestie en eiste voor het gerecht in Duitsland dat Amazon zou stoppen met het gebruik van haar merknaam in de volgens haar misleidende google-advertenties.

In hoger beroep zag het Oberlandesgericht München (Duits gerechtshof) een onrechtmatig gebruik van de merknaam in de advertenties. Het Oberlandesgericht München was van oordeel dat de merknaam als lokaas werd gebruikt om (ook) andere producten te verkopen en dus misleidend was.

De Bundesgerichthof (Duitse equivalent van de Hoge Raad) was van oordeel dat de opvatting van het Oberlandesgericht München juist was: Ortlieb mocht van Amazon eisen om te stoppen met de misleidende google-advertenties.

Indien een online-advertentie met zijn specifieke omschrijving klanten ertoe beweegt - door middel van het reclame-effect van het genoemde merk - te klikken op een link die leidt naar een webpagina waar het aanbod van derden op staan, dan is dit misleidend en kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk in een dergelijke advertentie. De verantwoordelijke kan dan aansprakelijk worden gesteld.

In de zaak Ortlieb-Amazon werd vastgesteld dat er sprake was van misleidende advertenties. Internetgebruikers mochten ervan uitgaan dat ze enkel producten van Ortlieb te zien zouden krijgen nadat ze op de advertentie hadden geklikt. Er was geen enkele aanwijzing voor internetgebruikers dat zij ook andere producten te zien zouden krijgen op de webpagina. Dit kwam erop neer dat het merk Ortlieb misleidend werd gebruikt.

De Bundesgerichthof nuanceerde zijn uitspraak wel door te benadrukken dat de enkele omstandigheid dat een detailhandelaar naast de producten van de merkfabrikant ook concurrerende producten aanbiedt, in principe niet belet dat het merk in een reclame voor het productassortiment kan worden gebruikt, zolang de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder niet worden geschaad.

Wordt uw merk misleidend in advertenties gebruikt of heeft u vragen over het merkenrecht? Neem dan contact op met Heinz-Jozef Klönne of Stephan van Dülmen.

 

  • gepubliceerd : maandag, 12 augustus 2019