Zonder inschrijving in de Handwerksrolle staat een contract op de helling

Een ontbrekende inschrijving in het Duitse ambachtenregister kan in sommige gevallen tot nietigverklaring van het contract leiden, maar verplicht niet tot restitutie van aanbetalingen

Zonder inschrijving in de Handwerksrolle staat een contract op de helling

Een ontbrekende inschrijving van de opdrachtnemer in het Duitse ambachtenregister (Handwerksrolle) leidt alleen dan tot onverbindendheid van de overeenkomst, als de opdrachtnemer opzettelijk in overtreding handelt, zijn opdrachtgever hiervan kennis heeft en deze overtreding bewust in zijn eigen voordeel gebruikt. 

Aldus een uitspraak door het Oberlandesgericht Zweibrücken.

De toedracht: De opdrachtgever heeft de uitvoering van installatiewerkzaamheden zonder het te weten aan een opdrachtnemer uitbesteed die niet over de wettelijk verplichte inschrijving in de handwerksrolle beschikte, en hem voor deze werkzaamheden het contractueel overeengekomen voorschot van € 17.000 betaald. Als de contractpartners op een later tijdstip een meningsverschil krijgen, krijgt de opdrachtgever weet van de ontbrekende Handwerksrolle-inschrijving van de opdrachtnemer. Hierop geeft hij een andere firma de opdracht tot voltooiing van de werkzaamheden en eist het betaalde voorschot terug met als argument, dat de overeenkomst nietig zou zijn, omdat deze inbreuk pleegt op de wet ter bestrijding van zwart werken. Volgens de opdrachtgever bestaat er dan ook geen rechtsgrondslag voor de betaling van een voorschot.

Aanspraak op terugbetaling?

De vraag rijst nu of de opdrachtgever daadwerkelijk aanspraak kan maken op terugbetaling. Het Oberlandesgericht Zweibrücken vindt van niet, omdat de tussen beide partners gesloten overeenkomst over de aanneming van werk (Werkvertrag) niet op grond van een overtreding van de wet nietig is. Weliswaar gaat het volgens de rechters in dit geval om een schending van de Handwerksordnung vanwege de ontbrekende inschrijving in de Handwerksrolle. Dit is echter niet van invloed op de civielrechtelijlke werkzaamheid van het contract. “Zulke wetsovertredingen leiden alleen dan tot nietigverklaring van het contract, als de ondernemer met opzet in overtreding handelt, de opdrachtgever hiervan kennis heeft en deze overtreding bewust in zijn eigen voordeel gebruikt.” Aldus het Oberlandesgericht Zweibrücken. De opdrachtgever behoudt in dit geval weliswaar zijn aanspraak op nakoming en garantie door de aannemer, maar moet wel de afgesproken vergoeding betalen. Daarom kan de opdrachtgever geen recht op terugbetaling van het voorschot doen gelden, dat hij tevoren voor geleverde prestaties aan de aannemer heeft betaald.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem contact op met Udo Croonenbrock.

 

Seminars Duits Bouwrecht

 

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 12 maart 2019