Wie moet water bij de wijn doen bij wijziging van techniek-regels?

Een opdrachtgever kan ook dan op naleving van de erkende regels van vakkundige techniek insisteren, als deze na het afsluiten van het contract, maar vóór oplevering gewijzigd zijn

Wie moet water bij de wijn doen bij wijziging van techniek-regels?

Een bouwprestatie geldt dan als zijnde vrij van gebreken, als zij op de datum van oplevering de overeengekomen kwaliteit vertoont en conform de alom erkende regels van de vakkundige techniek is afgerond. Maar waar sta je als opdrachtgever en opdrachtnemer, als deze regels van vakkundige techniek tussentijds ‒ dus na het afsluiten van het contract, maar vóór de datum van oplevering ‒ zijn gewijzigd?

 

Dan rijst de vraag of de opdrachtnemer aan de van het contract afwijkende eisen alsnog moet voldoen en ‒ in voorkomend geval ‒ of hij de mogelijkerwijs hierdoor ontstane hogere uitgaven in rekening kan brengen. Daarnaast is er ook nog de kwestie, of de opdrachtgever er wellicht van af kan zien de prestatie conform de gewijzigde regels te laten leveren.

Gewijzigde norm wegens sneeuwlast

In het concrete geval, waarover de Bundesgerichtshof zich onlangs moest buigen, had de opdrachtnemer de taak, drie loodsen met lessenaarsdakken op te richten tegen een overeengekomen vaste prijs van € 770.0000 plus Duitse btw. Volgens de bouwvergunning en de beschrijving van de prestatie in de in juli 2006 gesloten overeenkomst moesten de loodsen overeenkomstig de op dat tijdstip geldende DIN-normen voor een sneeuwlast van 8o kilo per vierkante meter worden berekend. Nadat de bouwwerkzaamheden in augustus van het jaar 2007 ten uitvoer waren gebracht, verzocht de opdrachtgever de opdrachtnemer de dakconstructie overeenkomstig de in januari 2007 aangepaste technische richtlijnen (sneeuwlast: 139 kilo per vierkante meter) op eigen kosten te versterken. De vraag is nu, of de opdrachtnemer hiertoe verplicht is.

De Bundesgerichtshof komt tot de slotsom dat principieel de alom erkende regels van vakkundige techniek op het tijdstip van oplevering maatgevend zijn. Dit geldt als regel ook bij een wijziging van de alom erkende regels in een tijdsbestek tussen het afsluiten van het contract en de oplevering. In zulk geval dient de opdrachtnemer zijn opdrachtgever te informeren over de wijziging en de hieruit voortvloeiende consequenties en risico’s inzake de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. De opdrachtgever kan in dit geval ofwel op naleving van de alom erkende regels van vakkundige techniek insisteren, of hiervan en dus van hogere kosten van het bouwproject afzien. Hieruit volgt volgens de rechters: de opdrachtgever kan ook dan op naleving van de alom erkende regels van vakkundige techniek insisteren, als deze regels na het afsluiten van het contract, maar vóór oplevering worden gewijzigd. Echter, eventueel voorkomende extra kosten zijn hierbij in principe voor zijn rekening.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : donderdag, 12 april 2018