Wie betaalt de rit naar een sollicitatiegesprek?

Als een kandidaat voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd en hiervoor een lange reis moet maken, komt de potentiële werkgever voor de reiskosten op, met 1 uitzondering

Wie betaalt de rit naar een sollicitatiegesprek?

Van Freiburg naar Rostock en terug – wie in Duitsland voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd, is voor de rit ernaar toe al snel een behoorlijk bedrag kwijt, zij het voor brandstof of voor een treinkaartje.

Maar wie komt op voor de kosten? Moet een werkgever die een kandidaat voor een sollicitatiegesprek uitnodigt, per definitie voor diens reiskosten opkomen? In beginsel wel, maar er bestaat hierop een uitzondering.

Als de werkgever een gegadigde uitnodigt, om voor een sollicitatiegesprek naar zijn bedrijf te komen en er is niets verder overeengekomen m.b.t. de reiskosten van de sollicitant, dan moet volgens de regels van de wet de werkgever hiervoor opkomen. Wel kan een werkgever zijn uitnodiging vergezeld laten gaan van een duidelijke uitsluiting van zijn verplichting deze kosten te vergoeden. Als de gegadigde hierop ingaat, moet hij zelf voor de kosten opkomen.

Indien de sollicitant de reis naar het gesprek met de auto maakt, kan hij volgens fiscaal recht 30 cent per kilometer declareren. Bij een reis per trein mag de werkgever een plafond bepalen voor de te vergoeden onkosten; hij kan bijvoorbeeld vastleggen dat zijn bedrijf hoogstens een 2de-klas-ticket vergoedt. Als een sollicitant vanwege het sollicitatiegesprek op locatie moet overnachten, zijn dezelfe regels van toepassing: de werkgever vergoedt de kosten hiervoor alleen dan, als niet anders is overeengekomen, maar ook dit slechts in het geval dat de gegadigde niet op een en dezelfde dag heen en weer kan reizen.

Overduidelijk is de zaak ook, als het om tijdsbesteding van een werknemer gaat. Wie voor een sollicitatiegesprek bij zijn eigen werkgever vakantie opneemt of werkuren verzuimt, kan er geen aanspraak op maken, dat de potentiële nieuwe werkgever voor de genomen tijd opkomt dan wel de loonderving vergoedt.     

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

Seminars Duits Arbeidsrecht

 

  • gepubliceerd : maandag, 08 april 2019