Vakantiedagen van een overleden werknemer zijn “deel van de erfmassa”

Bundesarbeitsgericht: aanspraak op uitbetaling van niet genomen vakantiedagen blijft in Duitsland bestaan ook na het overlijden van een werknemer

Vakantiedagen van een overleden werknemer zijn “deel van de erfmassa”

De aanspraak op betaalde vakantiedagen wordt met het overlijden van de werknemer “als bestanddeel van het vermogen deel van de erfmassa”, deze dagen moeten worden uitbetaald aan de wettelijke erfgenaam. 

Dit heeft het Bundesarbeitsgericht recentelijk bepaald. Hiermee corrigeert de rechtbank na een uitspraak door het Europese Hof van Justitie van november jl. haar vroegere jurisprudentie restspraak.

Voorheen was het Bundesarbeitsgericht namelijk van oordeel dat aanspraak op uitbetaling van ongebruikte vakantiedagen door overlijden van een werknemer komt te vervallen. De redenering daarachter was als volgt: als het dienstverband eindigt, ontstaat met dat einde een aanspraak van de werknemer op uitbetaling van vakantiedagen. Als hierna de werknemer overlijdt, dus nadat hij die aanspraak heeft verkregen, hebben de erfgenamen vanzelfsprekend recht op deze uitbetaling, als die nog niet aan de werknemer is voldaan. Maar indien de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer eindigt, dan is de aanspraak gewoonweg nooit ontstaan. Dienovereenkomstig is deze aanspraak niet overerfbaar.

Andere instanties oordeelden dat de aanspraak simpelweg een aanspraak op onbetaald loon was, althans hiermee gelijk moest worden gesteld. En dat erfgenamen hier dus recht op konden doen gelden evenals op loon dat nog niet was betaald. Het Europese Hof koos voor de laatstgenoemde uitleg. En het Bundesarbeitsgericht volgde deze interpretatie. De achterliggende redenering is dat een werknemer recht heeft op doorbetaalde vakantie, en het recht op uitbetaling van niet genoten vakantie is daar een logisch gevolg van en mag niet teniet gaan door het onvoorziene overlijden van de werknemer.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

Seminars Duits Arbeidsrecht

 

  • gepubliceerd : maandag, 11 februari 2019