Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen op de helling

De periode voor tijdelijke dienstbetrekkingen zonder opgave van feitelijke redenen wordt naar wens van de regeringspartners van twee jaar naar 18 maanden teruggeschroefd

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen op de helling

Een half jaar heeft het gesteggel geduurd, maar sinds medio maart heeft Duitsland een nieuwe regering. Het kabinet Merkel IV belooft in het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD weliswaar ook vergaande stappen in richting van een aanpassing van het arbeidsrecht aan de uitdagingen van de digitale arbeidswereld. Maar terwijl de nieuwe regering m.b.t. “arbeid 4.0” de wat vaag aangeduide termen “mogelijkheden”, “toetsen” en “raamvoorwaarden” de komende 3,5 jaar nog leven in moet blazen, zijn de trajecten van andere projecten al duidelijk uitgestippeld.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitbreiding van het recht op een deeltijdbaan resp. het recht op terugkeer naar een volle baan, en bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur.

Ketenbepaling

Zoals het er nu voor staat pakt Merkel IV met name de tussen de coalitiepartners omstreden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur aan, waarbij hun tijdelijke beperking niet inhoudelijk is beredeneerd. Tot dusver is het geoorloofd een dienstbetrekking voor een periode van maximaal twee jaar vast te leggen zonder dat dit inhoudelijk beredeneerd behoeft te worden. De opgave van feitelijke redenen of een bevestiging hiervan op een later tijdstip (zoals bijvoorbeeld de vervanging van een medewerker met onbetaald verlof wegens ouderschap) is niet noodzakelijk. Binnen dit tijdsbestek van twee jaar is het mogelijk de tijdelijke dienstbetrekking tot drie maal toe te continueren. Als er bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsovereenkomst met een looptijd van zes maanden, kan het contract drie keer met zes maanden worden verlengd. Echter, op grond van de ketenbepaling mag met de werknemer in kwestie tevoren geen dienstverband in hetzelfde bedrijf hebben bestaan.

Deze bestaande regeling wil de nieuwe Duitse regering aanscherpen. De periode voor tijdelijke dienstbetrekkingen zonder opgave van feitelijke redenen wordt naar wens van de regeringspartners van twee jaar naar 18 maanden teruggeschroefd. En in plaats van drie is nog slechts een keer verlengen binnen dit tijdsbestek mogelijk. Wat de dagelijkse praktijk betreft zou deze regeling op zichzelf voor werkgevers weliswaar een essentiële, maar nog hanteerbare inperking betekenen. Over een reeks andere vereisten zullen bedrijven zich veel grotere kopzorgen maken, alleen al vanwege de administratieve rompslomp die een aantal regelingen met zich mee zal brengen. De tijdelijke dienstbetrekking zonder feitelijke redenen mag namelijk in bedrijven met meer dan 75 medewerkers dan slechts met 2,5% van het personeel worden bedongen; met name snel expanderende bedrijven zouden op die manier wel eens in hun groei kunnen worden belemmerd.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surman, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

Omtrent Duits arbeidsrecht vinden de volgende seminars plaats:

  • gepubliceerd : donderdag, 12 april 2018