Sjoemelen wordt in Duitsland de kop in gedrukt

Het “Transparenzregister” dient in Duitsland “ter registratie en toegankelijkmaking van gegevens over de bedrijfsmatig gerechtigde” van een onderneming

Sjoemelen wordt in Duitsland de kop in gedrukt

De vierde witwas-richtlijn van de Europese Unie verplicht de lidstaten van de gemeenschap een “Transparantie Register” in te voeren. Hierdoor hoopt men een probaat middel in de hand hebben ter bestrijding van terrorismefinanciering, witwassen van zwart geld en belastingontduiking.

In Duitsland is hiertoe vorig jaar het “Geldwäschegesetz”, de wet ter voorkoming van witwassen, in werking getreden. De wet regelt onder meer de voorziening van een nieuw transparantie register “ter registratie en toegankelijkmaking van gegevens over de bedrijfsmatig gerechtigde” van een onderneming.

In beginsel zijn alle juridische personen binnen het privaatrecht en ingeschreven personenvennootschappen verplicht, om informatie m.b.t. tot hun bedrijfsmatig gerechtigde (bijv. van een GmbH) in te winnen, op te slaan, regelmatig te actualiseren en deze gegevens onmiddellijk aan de instantie, die het register bijhoudt, door te geven.

 

Sancties

Voor zover cliënten van ons kantoor, die in Duitsland een GmbH onderhouden, over een nauwkeurig bijgehouden lijst van vennoten beschikken, hoeven zij zich in beginsel niet te laten registreren en hun bedrijfsmatig gerechtigde kenbaar te maken. Wel moet dan in deze lijst heel duidelijk aantoonbaar zijn, wie van de vennoten welk aandeel houdt, voor welk bedrag en het percentage van de investering aan het stamkapitaal van de GmbH.

Indien dit niet kan worden aangetoond, is men in overtreding van de wet en dit kan tot boetes leiden, die kunnen oplopen tot 1 miljoen euro. Het verdient daarom aanbeveling de lijst van vennoten te laten toetsen, waar nodig, aan te passen en deze gegevens aan het handelsregister mee te delen.  

Heeft u vragen over de implicaties van het Duitse “Transparenzregister”, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2018