Plafond te laag: verhelpen van gebrek is niet buiten verhouding

Een bouwbedrijf vergeet een speciale wens van de opdrachtgever uit te voeren en biedt i.p.v. hernieuwde nakoming van het contract korting op de eindafrekening aan. Vergeefs

Plafond te laag: verhelpen van gebrek is niet buiten verhouding

Een door je opdrachtgever uitdrukkelijk geuite wens gewoonweg vergeten uit te voeren is geen excuus, om het ontstane gebrek niet te verhelpen.

Aldus een uitspraak door het Landgericht Lübeck na afloop van een procedure die een jong echtpaar had opgestart tegen een aannemer, die de reparatie van het mankement buiten verhouding vond en als compensatie van zijn kant korting aanbood.  

Wat was er gebeurd?

Een jong stel maakt zijn droom van een eigen huis waar met vormgevende elementen naar eigen smaak. De Duitse “Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen” VOB/B is overeengekomen, met de opdrachtnemer wordt na ondertekening van het bouwcontract vervolgens nog schriftelijk overeengekomen, dat de vrije hoogte op de benedenverdieping met één rij stenen hoger komt te liggen; de opdrachtgevers willen hierdoor in de vestibule een riant en aangenaam ruimtegevoel creëren.

Om niet nader te bepalen redenen vergeet de bouwfirma tijdens het bouwtraject deze extra rij stenen. De opdrachtnemer laat vooraleerst weten dat de opbouw van de rij stenen achteraf technisch niet te realseren valt en biedt het stel een korting op de eindafrekening aan. Beide prefereren daarentegen hernieuwde nakoming van het bouwcontract, nadat ze hebben vernomen dat deze correctie technisch toch mogelijk is, en wel door het dak hydraulisch een stukje op te tillen.  De opdrachtgever eist dus nakoming van de verplichtingen en, omdat deze achterwege blijft een voorschot van de kant van de opdrachtnemer, om de noodzakelijke werkzaamheden door een ander bedrijf te laten uitvoeren. De aannemer blijft bij zijn versie dat de maatregel technisch niet mogelijk is, maar ook dat de reparatie van het gebrek buiten alle proporties is. Terecht?

Onevenredige kosten?

Nee, aldus het Landgericht Lübeck dat, deskundig geadviseerd, de mening is toegedaan dat de reparatie van het mankement wel degelijk technisch haalbaar is. Maar de rechter verwijst ook het bezwaar van de opdrachtnemer, dat een hernieuwde nakoming van het contract buiten verhouding zou zijn, naar het rijk der fabelen. Onevenredige kosten en moeite zijn volgens de rechter slechts dan te veronderstellen, indien tegenover een relatief gering belang van de opdrachtgever vrij substantiele kosten en moeite  voor de opdrachtnemer zouden onstaan.

Bij het geval in kwestie kan hiervan volgens het landgericht geen sprake zijn, gezien het hier niet om een simpel schoonheidsfoutje gaat, maar om een van de standaard afwijkende overeenkomst inzake de vrije hoogte, die bewust moet bijdragen aan de realisering van de vormgevende perceptie de opdrachtgevers.

Heeft u vragen over de VOB/B en/of bouwrecht in Duitsland, neem dan conact op met Udo Croonenbrock.

 

Seminars Duits Bouwrecht

 

  • gepubliceerd : maandag, 14 januari 2019