Persoonlijkheidsanalyses van medewerkers: een linke business

Wat gebeurt er met persoonsgegevens in een bedrijf? Door de nieuwe privacy-regels, die met ingang van 25 mei a.s. in werking treden, is automatisch het arbeidsrecht in het geding

Persoonlijkheidsanalyses van medewerkers: een linke business

Om de persoon achter de werknemer beter te kunnen inschatten voeren werkgevers graag assessments door. Met behulp van grondige analyse van de sterktes en leerpunten hopen zij tot een beter inzicht in de loopbaanambities van hun medewerkers te komen. De vraag is of dit soort analyses geoorloofd is.

Door middel van persoonlijk-heidsanalyses worden namelijk gedrag en ontwikkelingen van mensen onderzocht. Zij vormen hierdoor een aantasting van de persoonlijkheidsrechten. Vandaar is de toepassing van dit soort analyses juridisch beschouwd nogal riskant. Want naast de persoonlijkheidsrechten van hun medewerkers moeten werkgevers ook de bescherming van de gegevens in acht nemen.

Van groot belang is derhalve dat indien een werkgever zijn personeel op deze manier wil screenen, hij uitvoerig zal moeten uitleggen, wat er concreet wordt geanalyseerd, waarom hij de analyse wil doorvoeren, en ‒ vooral ‒ wie de aldus vergaarde gegevens gaat evalueren en bewerken. Eveneens relevant is natuurlijk wat er vervolgens met de vergaarde gegevens geschiedt. Indien bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling personeelszaken zich over deze gevoelige data buigen, verdient het juridisch gezien aanbeveling deze na bewerking meteen te wissen. Bovendien is inzage in het resultaat van het onderzoek uitsluitend voorbehouden aan de medewerker in kwestie en zijn superieur dan wel de directie.

Gevoelige gegevens dienen per definitie goed beschermd te worden. Het is derhalve zinvol, dat werkgevers een transparant kader creëren voor zulk soort analyses. Wil zeggen dat medewerkers schriftelijk worden ingelicht over de gehele te volgen procedure en dat zij hun toestemming of weigering te kennen kunnen geven.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 11 mei 2018