Ontbreekt bij een webwinkel de colofon, dreigt ongemak door mededingers

Wie op dit gebied in gebreke blijft, riskeert boetes en in sommige gevallen zelfs sommatiebrieven door concurrenten, waarin schadevergoeding wordt geëist

Ontbreekt bij een webwinkel de colofon, dreigt ongemak door mededingers

Eigenaars van een Duitse webwinkel dienen talrijke verplichtingen in acht te nemen. Hiertoe behoort ook de vermelding van het zogenoemde impressum, de colofon.

De colofon is obligatoir op een website, deze stelt de consument in staat vast te stellen, met wie hij zaken doet. Als de consument bijvoorbeeld op een website producten of diensten bestelt, weet hij a priori met wie hij een koopcontract heeft afgesloten.

In de colofon vermeld staan verplichtend de naam van het bedrijf, de rechtsvorm van het bedrijf, het adres, de directeur met voluit geschreven naam en voornaam, de zetel, het handelsregisternummer, het omzetidentificatienummer. Daarnaast hoort de colofon van welke vervolgpagina van de webwinkel dan ook met behulp van een enkele klik bereikbaar te zijn; dit dient via een directe link aan de boven- of benedenkant van de website te gebeuren.

Een impressum naar Duitse maatstaven

Naar Duitse maatstaven wordt van iemand, die zich van waar dan ook met een website op de Duitse markt richt, verwacht dat hij over een correct impressum beschikt. Wie de bovengenoemde punten niet in een impressum heeft staan, maar wel zaken wil doen in Duitsland, doet er goed aan, een impressum naar Duitse maatstaven te hanteren. Want wie op dit gebied in gebreke blijft, riskeert boetes en in sommige gevallen zelfs sommatiebrieven, waarin schadevergoeding wordt geeist. Een ontbrekend impressum kan overigens ook door mededingers worden gelaakt met als mogelijk gevolg een officiële sommatiebrief.

Dus, als u zich met uw website op de Duitse markt richt, hanteer dan vooral een volledig en naar Duitse maatstaven opgezet impressum.

Heeft u vragen over grensoverschrijdend zakendoen via een webshop, neem dan contact op met Udo Croonenbrock, Alexander Crämer, Dr. Romy Latka of Stephan van Dülmen

  • gepubliceerd : dinsdag, 14 mei 2019