Na "Dieselgate": politiek maakt de weg vrij voor groepsaanklacht

Consumentenbonden kunnen na inwerkingtreding van de wet in een proefproces plaatsvervangend voor betrokken kopers hun vorderingen aan de rechter voorleggen

Na

De rechten van de consument gelding te verschaffen wordt in Duitsland met ingang van 1 november 2018 eenvoudiger. In een supersnelle procedure heeft de Duitse Bondsdag medio juni een wetsontwerp goedgekeurd, met behulp waarvan voortaan een civielrechtelijke groepsaanklacht kan worden opgestart. Achterliggende gedachte bij deze spoed was ongetwijfeld de dreigende verjaring van aanspraken van kopers van diesel-volkswagens eind van het jaar.

Consumentenbonden kunnen na inwerkingtreding van de wet in een proefproces plaatsvervangend voor betrokken kopers hun vorderingen aan de rechter voorleggen, om rechtskwesties op te helderen en de verjaring te stuiten.

Vervolgprocedure

Met behulp van dit instrument kunnen bevoegde consumentenbonden in het kader van zo’n proefproces de voorwaarden voor aanspraken van een groot aantal betrokken kopers tegen een ondernemer laten uitmaken. Aanvaardt de rechter de aanklacht moeten de consumenten in een vervolgprocedure hun vorderingen tegen de ondernemer weliswaar noch individueel gerechtelijk opeisen, maar de rechtbank in de vervolgprocedure is aan de uitspraak inzake de groepsaanklacht gebonden.    

Bevoegd om een groepsaanklacht aan de rechter voor te leggen zijn vanaf 1 november a.s. alleen nog maar gekwalificeerde instanties, die

  • tenminste over 350 leden of 10 lidbonden beschikken,
  • sinds tenminste vier jaar op een ter zake doende lijst van de EU-commissie geregistreerd staan,
  • consumentenbelangen in sterke mate door niet-commercieel voorlichtende of adviserende taken waarnemen,
  • groepsaanklachten niet uit winstbejag opstarten,
  • niet meer dan vijf procent van hun financiële middelen door donaties van bedrijven verkrijgen.

Deze premissen moeten tevens in het verzoeksschrift worden voorgelegd, de financiering dient desgevraagd aan de rechter te worden medegedeeld.  

Heeft u vragen over de mogelijkheden, in Duitsland via een groepsaanklacht vorderingen te realiseren, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : maandag, 09 juli 2018