Liever geen faillissement? Dan is liquidatie wellicht een optie

In het geval van zwaar weer voor een bedrijf pakt wellicht een gecontroleerde liquidatie met schuldenregeling een stuk voordeliger uit dan een faillissementsprocedure

Liever geen faillissement? Dan is liquidatie wellicht een optie

Als de vennoten/directeuren van een GmbH op basis van de economische situatie van het bedrijf van mening zijn, dat een voortzetting van hun activiteiten niet langer houdbaar is, rijst de vraag of zij voor de vennootschap een liquidatieprocedure opstarten dan wel het faillissement aanvragen. Allereerst dient ter voorkoming van de gevolgen van een te late eigen aangifte tot faillietverklaring te worden vastgesteld of de verplichting tot faillissementsaanvraag bestaat of ‒ in het positieve geval ‒ door onderhandelingen met de schuldeisers de schuldenlast en de betalingsonmacht uit de weg geruimd kunnen worden.

In het geval van zwaar weer pakt wellicht een gecontroleerde liquidatie met schuldenregeling vergeleken met een faillissementsprocedure een stuk voordeliger uit. De doorvoering van een liquidatieprocedure vereist evenwel de strikte naleving van een aantal formele voorschriften. Het verdient derhalve aanbeveling hiervoor de ondersteuning van een ter zake deskundige rechtsbijstand in te roepen. Een optimale liquidatie biedt vennoten/directeuren – anders dan bij een faillissementsprocedure – een voldoende mate van transparantie en toereikende controlemogelijkheden. Hoe gaat zo’n liquidatieprocedure precies in zijn werk?

Optimale tijdstip voor liquidatie

Allereerst moet er binnen de organisatie een stategische beslissing worden genomen inzake het optimale tijdstip van de liquidatie en tevens overeensteming worden bereikt met de belastingadviseurs van de vennootschap. Vervolgens besluit de aandeelhoudersvergadering tot ontbinding. Tegelijkertijd worden de vereffenaar/s (bijv. de voormalige bestuurders) benoemd en de liquidatiebalans opgesteld. De volgende stap is het verzoek tot inschrijving van de ontbinding bij het Registergericht door de vereffenaar; dit verzoekschrift is opgemaakt door de notaris. Daarna worden de schuldeisers opgeroepen en de ontbinding in de Bundesanzeiger (Staatscourant) bekendgemaakt.

Na het einde van het Sperrjahr wordt de slotbalans opgemaakt en de definitieve belastingaangifte ingediend. Tevoren echter vindt er mogelijk een termijn plaats voor de verdeling van resterende middelen onder de aandeelhouders. Tenslotte dient de vereffenaar het verzoek tot definitieve doorhaling (opgemaakt door de notaris) in. Met de doorhaling in het handelsregister is de GmbH ontbonden, d.w.z. dat het bedrijf in juridische zin heeft opgehouden te bestaan. Nu eindigt pas de huurovereenkomst m.b.t. het bedrijfsadres in Duitsland.

Wilt u meer weten over faillissements- of liquidatieprocedures in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers of Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : donderdag, 12 april 2018