Kopiëren en invoegen van foto's van anderen is verboden

Europees Hof van Justitie: gebruik van foto’s op een website zonder toestemming van de maker is ook dan in strijd met de wet, als ze eerder op een andere website zijn gepubliceerd

Kopiëren en invoegen van foto's van anderen is verboden

Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermde foto's op een website, zonder toestemming van de maker, ook in strijd met de wet is als de foto al eerder met toestemming van de maker op een andere website is gepubliceerd.

 

Het Hof moest zich n.a.v. een verzoek om een prejudicieel oordeel van het hoogste Duitse gerechtshof ‒ de Bundesgerichtshof (BGH) ‒ buigen over de interpretatie van de Europese richtlijn betreffende Intellectueel Eigendom.

 

Wat was er gebeurd?

 

Een fotograaf had toestemming verleend aan de beheerder van een website over reizen, om een door hem gemaakte foto op de website te publiceren. Daar kon de foto door iedere bezoeker worden bekeken en gedownload. Een scholiere uit Nordrhein-Westfalen downloadde de foto en gebruikte die voor een werkstuk. Het werkstuk werd daarna ‒ inclusief de foto in kwestie ‒ gepubliceerd op de website van de school. De fotograaf maakte naar aanleiding daarvan een vordering tot staking en schadevergoeding tegen de deelstaat Nordrhein-Westfalen aanhangig, die toezicht op de school houdt en werkgever van de docenten is. Omdat de BGH van oordeel was dat voor de beslissing van het juridisch geschil de interpretatie van de richtlijn betreffende Intellectueel Eigendom van doorslaggevend belang is, deed het een beroep op het Europese Hof van Justitie.

 

 

Verreikende gevolgen

 

Het Europese Hof besliste dat het opnieuw publiceren van de foto, zonder toestemming van de fotograaf, een schending van het intellectueel eigendomsrecht was. Het feit dat de foto daarvoor reeds met toestemming van de fotograaf voor iedereen vrij toegankelijk was op een andere website en daar kon worden gedownload, veranderde daar niets aan. Doel van de richtlijn betreffende Intellectueel Eigendom is, makers een zo verregaand mogelijke bescherming te verlenen en hun voor het gebruik van hun werken een redelijke vergoeding te garanderen. De richtlijn dient daarom ruim te worden geïnterpreteerd.

 

De tweede publicatie door de scholiere was volgens het Hof een nieuwe publicatie, waarvoor geen toestemming was verleend. Want die was nu bedoeld voor een nieuw publiek. De fotograaf had bij het verlenen van toestemming uitsluitend gedacht aan de bezoekers van de website voor reizen en niet aan bezoekers van de website van de school. Voor de publicatie op de website van de school was derhalve nogmaals toestemming van de fotograaf nodig geweest.

 

Dit oordeel heeft ook voor bedrijven verreikende gevolgen. Iedere keer dat een door een ander gemaakte foto op de eigen website wordt gebruikt, is vooraf toestemming van de maker vereist (licentie). Maar ook nadat een licentie is verleend, geldt deze altijd uitsluitend voor het overeengekomen doel. In het algemeen is het alleen toegestaan de foto op de eigen website te publiceren. Het doorgeven van foto's, bijv. aan klanten zodat die deze weer op hun eigen website kunnen gebruiken, is meestal niet toegestaan. Dat kan een officiële auteursrechtelijke klacht met hoge schadeclaims tot gevolg hebben.

 

Heeft u vragen over het Intellectueel Eigendomsrecht en de publicatie van foto's van derden op internet, neem dan contact op met Heinz-Josef Klönne of Stephan van Dülmen.

 

 

  • gepubliceerd : woensdag, 03 oktober 2018