Kijk goed uit als je kerstcadeaus gaat kopen: een drone!?

De verpakkingswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, brengt tal van nieuwigheden met zich mee, verhoogt de recyclebare quota en het risico van hoge boetes

Kijk goed uit als je kerstcadeaus gaat kopen: een drone!?

U wilt met de feestdagen een drone cadeau doen? Een prima keuze, tenslotte worden drones als kerstcadeau steeds populairder.

Maar houdt u in dat geval wel rekening met het volgende:

 

● Vergunning

Wie in Duitsland een drone met een opstijggewicht van ten minste 2 kg buiten een vliegveld wil laten vliegen, moet een kenniscertificaat bezitten – een zogeheten drone-vliegbewijs (Drohnenführerschein). Kennis van het functioneren en navigeren van de drone zijn evenzeer vereiste als kennis van de relevante wettelijke regelgeving over de luchtvaart en de plaatselijke ruimtelijke ordening. De minimum leeftijd voor het afleggen van het examen bedraagt 16 jaar. Voor modelvliegtuigen kan een luchtsportbond het certificaat na instructielessen afgeven aan personen vanaf 14 jaar.

Voor alle drones geldt bovendien een kentekenplicht. De drone moet worden voorzien van een vuurbestendige sticker met naam en adres van de eigenaar. Heeft de drone een opstijggewicht van ten minste 5 kg zijn bovendien een opstijgvergunning en een bewijs van goekeuring nodig.

 

● Bereik van de drone

Drones en modelvliegtuigen moeten gedurende hun vlucht over het algemeen binnen het gezichtsveld (zonder optische hulpmiddelen) van de bestuurder blijven. Buiten de terreinen van modelvliegvelden mag de drone bovendien niet hoger dan 100 m vliegen. Bovendien moet er een afstand van minimaal 100 m worden gehouden tot bepaalde gebieden (bijv. ongevallenlocaties, operatiegebied van de Bundeswehr, overheidsinstellingen, rijkswegen, vaarroutes voor de binnenvaart etc.). Er moet rekening worden gehouden met zones waar een vliegverbod geldt. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook het vliegen boven beschermde natuurgebieden. Dit was al aanleiding voor een boeteprocedure. Om 's nachts te vliegen is in de regel een vergunning nodig en dit is dus in principe verboden. Hetzelfde geldt voor het zonder toestemming vliegen boven percelen met woningen.

Het is in het kader van dit artikel niet mogelijk een uitputtende opsomming van de geldende restricties te geven. Het is daarom raadzaam de maatgevende paragraaf, § 21 b LuftVO, te raadplegen.  Als u niet bereid bent u grondig te verdiepen in de mogelijkheden in een bepaald gebied, resteert eigenlijk alleen nog een vlucht in het vrije veld.

 

● Aansprakelijkheid, verzekering

Voor schade die door drones wordt veroorzaakt, is meestal de houder van de drone aansprakelijk. De aansprakelijkheid gaat bovendien zeer ver. In de afgelopen tijd zijn ook al ongelukken met drones bekend geworden (botsingen met personen en voertuigen). Dan rijst het probleem dat de meeste eigenaren niet of onvoldoende verzekerd zijn. Informeert u dus eerst of uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering de door drones veroorzaakte schade dekt en vraagt u om een schriftelijke bevestiging. In de regel zal dat niet het geval zijn, omdat veel aansprakelijkheidsverzekeringen juist de dekking van deze schade uitsluiten of beperken. Dan bent u verplicht een extra verzekering af te sluiten. Het verzekeringsbewijs moet de bestuurder van de drone zelfs altijd bij zich hebben. Alleen als de drone uitsluitend in gesloten ruimtes wordt gebruikt, geldt geen verzekeringsplicht.

 

● Camera

Beschikt uw drone over een camera, dan mag u daarmee niet zomaar opnames maken van alles en iedereen. Want het zonder toestemming filmen en fotograferen van mensen is verboden, net als het verspreiden van de beelden. Maakt u dus geen opnames van vreemden. Of u moet voordat u uw camera gaat gebruiken alle betrokken personen om toestemming vragen.

Misschien is uiteindelijk een spannend boek toch een beter cadeau ..?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid en verzekeringsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Cathrin van den Hurk.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2018