Inkomensgrens voor “Minijobs” blijft bij 450 euro

In Duitsland verrichten 7,5 miljoen mensen werkzaamheden van geringe omvang tegen een vergoeding van € 450, waarvoor zij geen sociale lasten en belasting hoeven af te dragen

Inkomensgrens voor “Minijobs” blijft bij 450 euro

De inkomensgrens van € 450 voor niet-verzekeringsplichtige banen, zog. “Minijobs”, wordt de komende tijd, ondanks het in januari 2019 opnieuw stijgende minimumloon, niet verhoogd, aldus een recentelijke verklaring van het Duitse Ministerie voor Werkgelegenheid

In Duitsland verrichten om en nabij de 7,5 miljoen mensen werkzaamheden van geringe omvang tegen een vergoeding van maandelijks € 450, waarvoor zij geen sociale lasten en belasting hoeven af te dragen. Met name vrouwen en oudere personen werken vaak in minijobs, en wel voor het merendeel in de detailhandel en de horeca.

Bijbaan naast een vaste betrekking

De Duitse arbeidsmarkt vertoont door deze ontwikkeling uiterst positieve conjunctuur- en werkgelegenheidscijfers. De Duitse economie boomt en de werkloosheid is laag. Wat uit de statistieken niet meteen in het oog springt, is het feit dat steeds meer werknemers om welke reden dan ook naast hun vaste baan een bijbaantje op 450-euro-basis hebben. De op handen zijnde verhoging van het minimumloon per 1 januari a.s. van € 8,84 naar € 9,19 heeft overigens als gevolg dat personen, die op 450-euro-basis zijn ingehuurd, wel minder tijd hoeven te werken, totdat deze inkomensgrens is bereikt.  

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : zondag, 09 september 2018