In het Duitse merkenrecht telt “first come, first served”

In het Duitse merkenrecht geldt het prioriteitsbeginsel. Dit geldt ook als een ander bedrijf al langer gebruik maakt van een benaming, maar hiervoor geen merk aangemeld heeft

In het Duitse merkenrecht telt “first come, first served”

Als in Duitsland twee bedrijven m.b.t. hun producten dezelfde of een lijkende benaming of aanduiding gebruiken, wint in alle regel diegene onderneming het pleit, die als eerste een merk voor deze benaming heeft aangemeld. In het Duitse merkenrecht is namelijk het prioriteitsbeginsel van toepassing. Dit geldt ook dan, indien het andere bedrijf reeds langer gebruik maakt van deze benaming, maar verzuimd heeft, hiervoor een merk te laten registreren.

We hebben hier dus te maken met een wedloop wie als eerste een merk aanmeldt. Want na inschrijving kan de eigenaar van een merk zijn mededinger het gebruik van de benaming voor vergelijkbare fabrikaten en diensten verbieden. Hierdoor kan hij zijn concurrent in feite van de Duitse markt verdringen. Om situaties als deze te voorkomen moeten ondernemers hun stategisch belangrijke productbenamingen in feite zo vroeg mogelijk door een aanmelding als merk laten beschermen. Hierbij is het wel zaak het territoriaalbeginsel in acht te nemen. Volgens dit beginsel geniet een merk alleen in dat land bescherming, waarvoor het werd aangemeld. Dienovereenkomstig is een Benelux-merk alleen in de Benelux-landen van kracht en neemt zijn houder niet tegen het feit in bescherming, dat een mededinger in Duitsland een identiek merk aanmeldt en hem vervolgens op de Duitse markt het pad afsnijdt.

Als het er dus om gaat een product ook in Duitsland te promoten of te distribueren, is het geboden ook in Duitsland bescherming voor een merk te verkrijgen. Dit is mogelijk door aanmelding van een Duits of Europees merk of d.m.v. uitbreiding van het beschermingsrecht van een internationaal merk naar de Bondsrepubliek Duitsland.

Heeft u vragen inzake de aanmelding van een Duits of internationaal merk, neem dan contact op met Heinz-Josef Klönne of Stephan van Dülmen.

  • gepubliceerd : dinsdag, 12 juni 2018