Gestreefd wordt naar ecologisch minder belastende verpakkingen

De verpakkingswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, brengt tal van nieuwigheden met zich mee, verhoogt de recyclebare quota en het risico van hoge boetes

Gestreefd wordt naar ecologisch minder belastende verpakkingen

De centrale hoekpunten in de nieuwe Duitse verpakkingswet, die per 1 januari 2019 de bestaande “Verpackungsverordnung” gaat vervangen, zijn de verhoging van de herbruikbare quota, het stimuleren om ecologisch minder belastbare verpakkingen te gebruiken en de verplichting voor fabrikanten en verkopers van verpakkingen, om zich aan te melden bij het nieuwe centrale verpakkingsregister, de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. In deze stichting werken handel, industrie en belangenverenigingen nauw samen.

Aangezien in Duitsland het beginsel van productverantwoordelijkheid geldt, moet eenieder, die verpakkingen in omloop brengt, er ook voor zorgen, dat deze volgens de regels worden verwerkt. Alle fabrikanten en verkopers van verkoopverpakkingen dienen zich derhalve bij een zogenaamd duaal systeem, een terugnamesysteem, aan te sluiten. Dat neemt vervolgens de terugname en verwerking van de verpakkingen op zich.

 

Bevordering van gerecyclede producten

De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle distributeurs, die verpakkingen als eerste bedrijfsmatig in Duitsland in omloop brengen. Dit betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op nationale producten, maar ook geldt voor importeurs en online handelaren, die goederen in Duitsland in omloop brengen, bijvoorbeeld vanuit Nederland.

De Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister verzamelt informatie over de hoeveelheden en type per duaal systeem om een evenredige verdeling van de kosten voor de inrichting, het transport en de daarmee verbonden informatieplichten te waarborgen. Doel is het om de recycling van verpakkingsmateriaal te verbeteren en normen in te voeren voor ontwerpen die geschikt zijn voor recycling. De duale systemen moeten jaarlijks publiceren wat zij hebben ondernomen om het gebruik van recyclebare verpakkingen en de inzet van gerecycelde producten te bevorderen.

Daarnaast moeten ze melden hoeveel verpakkingen op een hoogwaardiger manier gerecycled zijn. Het is de bedoeling dat producenten die voor ecologisch minder belastende verpakkingen kiezen, voordeel genieten. Het milieubesparend verwerken van verpakkingen en een faire kostenverdeling zijn derhalve belangrijke doelen van de nieuwe verpakkingswet.

 

Licenties

Via het openbaar register kan ieder bedrijf voortaan inzicht krijgen of mededingers over de licenties beschikken en hiervoor ook betalen. Mocht dit niet het geval zijn mogen de producten in kwestie niet meer in omloop worden gebracht en kunnen derhalve ook niet in Duitsland worden verkocht. In verband hiermee kunnen aanzienlijke boetes worden uitgevaardigd. Op deze manier kunnen in Duitsland marktpartijen elkaar in de gaten houden en op tekortkomingen wijzen.

Wilt u meer weten over de nieuwe Duitse verpakkingswet, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2018