Gebruiksmodel als gunstig alternatief uitvindingen te beschermen

Veel bedrijven met technische uitvindingen zijn huiverig van een langdurige en prijzige octrooiaanmelding in Duitsland. Maar er bestaat een sneller en goedkoper alternatief

Gebruiksmodel als gunstig alternatief uitvindingen te beschermen

Het Duitse recht biedt bedrijven verschillende mogelijkheden hun intellectueel eigendom tegen inbreuk te beschermen. Als het om technische uitvindingen gaat nemen bedrijven in alle regel allereerst een octrooi in aanmerking. Maar de procedure op weg naar een octrooi neemt veel tijd in beslag en is nogal duur; de gemiddelde duur van een goedkeuringsaanvraag bedraagt twee tot drie jaar.

Dit tijdsbestek en de hieraan verbonden kosten zijn de reden, waarom veel bedrijven huiverig zijn van een octrooiaanmelding. Tenslotte is het in zo’n pril stadium nog helemaal niet gewaarborgd dat het product in kwestie op de markt een succes zal worden en of de mogelijke winsten de kosten van een octrooiaanmelding überhaupt rechtvaardigen. Bovendien is het ook voorstelbaar dat de technische ontwikkelingen in een bepaalde branche zo’n vlucht nemen, dat de bescherming van een uitvinding, die pas na drie jaar in werking treedt, zinloos is.

Snel en goedkoop alternatief

Voor gevallen als deze bestaat er in Duitsland een sneller en goedkoper alternatief, namelijk het gebruiksmodel (Gebrauchsmuster). Het gebruiksmodel kent dezelfde beschermingsvoorwaarden als het octrooi en verleent aan de houder verregaand dezelfde rechten. Gezien het feit echter dat deze beschermingsvoorwaarden tijdens de goedkeuringsprocedure niet getoetst worden, neemt deze slechts drie tot vier maanden in beslag en is daarom vele malen goedkoper. Dit is dan een aantrekkelijk alternatief, als een product op het punt staat op de markt geïntroduceerd te worden en op een beurs gepresenteerd zou kunnen worden. In dit geval kan men nog voor beursbegin een gebruiksmodel aanvragen. Reeds na het indienen van een aanmelding kan een product op de beurs worden gepresenteerd, het gebruiksmodel hoeft niet noodzakelijkerwijs reeds te zijn goedgekeurd.

Indien dan na de beurs blijkt dat het product een succes wordt, kan het bedrijf in kwestie natuurlijk alsnog besluiten, hiervoor een octrooi aan te vragen. Maar ook dan, als een aanvullende aanmelding bij het Deutsche Patent- und Markenamt niet zinvol blijkt te zijn, kan de aanmelding als gebruiksmodel een lonende zaak zijn. Want het gebruiksmodel biedt een geducht wapen tegenover de concurrentie en kan een voorsprong opleveren tegenover mededingers. Bovendien is het gebruiksmodel een aantrekkelijk marketinginstrument.

Heeft u vragen omtrent de bescherming van Intellectueel Eigendom in Duitsland, neem dan contact op met Heinz-J. Klönne of Stephan van Dülmen.

 

  • gepubliceerd : maandag, 14 mei 2018