Foute verjaringstermijn? Kans op opeisbaarheid verbeurd

Anders dan naar Nederlands recht heeft verjaring in Duitsland een looptijd van drie jaar

Foute verjaringstermijn? Kans op opeisbaarheid verbeurd

Een vordering is in Nederland na vijf jaar verjaard. Heel wat credit managers van Nederlandse bedrijven die zaken doen in Duitsland, gaan er bijna automatisch van uit dat deze verjaringstermijn ook in Duitsland van toepassing is. Maar verjaring begint naar Duits recht niet op het tijdstip, waarop de vordering is ontstaan, maar aan het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan en heeft vanaf dit tijdstip een looptijd van slechts drie jaar.

Als u als ondernemer een vordering heeft kunt u deze na afloop van deze verjaringstermijn naar Duits recht dus niet meer opeisen. En dit kan voor menigeen uitermate nadelig uitpakken. Daarom ons advies: bij het zakendoen in Duitsland in het dossier voor de goede orde meteen noteren: Duits recht van toepassing ja/nee, Nederlands recht van toepassing, ja/nee, en dan meteen ook de verjaringstermijn noteren volgens toepasselijk recht. Een strategie die wel eens goud waard zou kunnen zijn.

Heeft u vragen over verjaring van vorderingen in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : maandag, 14 mei 2018