Een prestatie kan ondanks naleving van de DIN-normen gebrekkig zijn

Uitspraak van het Oberlandesgericht: de ten tijde van oplevering geldige DIN-normen geven enkel de contractueel verschuldigde minimumnorm weer

Een prestatie kan ondanks naleving van de DIN-normen gebrekkig zijn

Een bouwprestatie kan ook dan als gebrekkig worden beschouwd, als de opdrachtnemer zich aan de richtlijnen van de desbetreffenden DIN-normen heeft gehouden, aldus een uitspraak door het Oberlandesgericht Brandenburg.

In het concrete geval ging het om de tussenruimte tussen de beschermlaag van de vloer en de deurkozijnen. De toedracht: De opdrachtgevers van een woonhuis tikken de aannemer, met wie zij de VOB/B zijn overeengekomen, op de vingers, onder andere omdat er tussen de beschermlaag van de vloer en de deurkozijnen ongelijkmatige sponningen te zien zijn. Zij sommeren de ondernemer dan ook onder het stellen van een termijn het mankement te verhelpen.

In de praktijk onaanvaardbaar

De aannemer weigert echter aan dit verzoek te voldoen en wel met het argument, dat de ongelijke sponningen zich zijns inziens duidelijk binnen de tolerantie van de relevante DIN-normen bevinden. De opdrachtgevers eisen vervolgens van de ondernemer een voorschot, om het euvel door een ander te laten verhelpen. En het Oberlandesgericht stelt hen in het gelijk. Weliswaar ligt volgens het gerechtelijke advies van een deskundige de vastgestelde tussenruimte tussen de beschermlaag van de vloer en de deurkozijnen van 3 tot 10 mm rekenkundig beschouwd noch binnen de tolerantiegrens van de relevante DIN-normen. In de praktijk zijn de vastgestelde afstanden echter onaanvaardbaar. Volgens de deskundige komen de tolerantiegrenzen van de desbetreffende DIN-normen niet overeen met de stand van de techniek, waardoor de vastgestelde spleetopening van tussen de 3 en 10 mm een gebrek betekenen.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

Seminars Duits Bouwrecht

  • 04-06-19: De juridische fundamenten van het uitvoeren van (bouw) opdrachten in Duitsland (VOB/B), Udo Croonenbrock
  • 18-06-19: Ketenaansprakelijkheid, Alexander Crämer

 

  • gepubliceerd : maandag, 11 februari 2019