Duitse crediteuren moeten 96,1 % van hun vorderingen laten lopen

Volgens het Statistische Bundesamt bedroeg het in 2017 ter verdeling ter beschikking staande bedrag € 610 miljoen, terwijl de som van open vorderingen € 15,7 miljard telde

Duitse crediteuren moeten 96,1 % van hun vorderingen laten lopen

In het kader van faillissementsprocedures in Duitsland die in 2010 werden opgestart en eind 2017 waren afgesloten, moesten crediteuren afstand doen van 96,1% van hun vorderingen; zij ontvingen slechts 3,9% van hun openstaande vorderingen.

Volgens het Statistische Bundesamt bedroeg het ter verdeling ter beschikking staande bedrag 610 miljoen euro, terwijl de totale som van open vorderingen 15,7 miljard euro telde. Crediteuren leden dus een verlies van in totaal 15,1 miljard euro.

In het geval van bedrijfsfaillissementen moesten crediteuren van deze 15,1 miljard euro rond de 7 miljard euro afschrijven. Van de 23.530 in het jaar 2010 opgestarte bedrijfsfaillissementsprocedures in Duitsland waren er tot december 2017 19.352 (82,2%) beëindigd. 941 van deze bedrijven konden worden gesaneerd en 11.827 banen gered.

Een succesvolle sanering vond in de allermeeste gevallen plaats bij bedrijven waarop de hoogste vorderingen rustten.

Duits faillissementsrecht niet zonder risico’s

Het Duitse faillissementsrecht is voor Nederlandse ondernemers met Duitse klanten niet zonder risico’s. Door het afspreken van termijnbetalingen loopt men snel gevaar in geval van faillissement van een klant de claim van de curator te ontvangen, gezien men door het afspreken van termijnbetalingen onmiskenbaar kennis had van het feit dat de klant in zwaar weer verkeerde. Bedrijven, die in de maanden voorafgaande aan het faillissement nog betaald kregen, moeten dat geld nu retourneren. In totaal kan dit oplopen tot forse bedragen. Voor veel ondernemingen kan dat tot hun eigen faillissement leiden.

De claims van de curator hebben betrekking op facturen waarvoor uitstel van betaling verleend werd en die alsnog – tenminste gedeeltelijk – betaald werden. Volgens het Duitse faillissementsrecht had men zelf de conclusie moeten trekken dat het bedrijf op een faillissement afstevende en daarom geen betalingen mogen accepteren. Omdat ze toch hun rekening hebben geïnd, is hun handelen door de curator aanvechtbaar.

Volgens de Duitse Insolvenzordnung mag een curator zelfs tien jaar voor een faillissement terugkijken. Veel Nederlandse ondernemers zijn zich hiervan niet bewust! Het komt echter vaker voor dat een Duitse curator over de grens geld terugvordert van Nederlandse leveranciers nadat ze eerder uitstel van betaling hadden verleend. Wees ervan bewust dat het verlenen van uitstel van betaling ten koste van uw eigen portemonnee kan gaan!

Heeft u vragen over het Duitse faillissementsrecht, neem dan contact op met Lars Wemmers.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 14 mei 2019