Doorlopende positiebepaling van bedrijfsauto’s is inbreuk op privacy

Het opslaan van positie-, bewegings- en tijdsgegevens van bedrijfsauto’s en de evaluatie van deze gegevens houdt ook de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in

Doorlopende positiebepaling van bedrijfsauto’s is inbreuk op privacy

Het gebruik van een GPS-volgsysteem in bedrijfsvoertuigen is sinds jaren ook in Duitsland de gewoonste zaak van de wereld.

Om verschillende redenen kunnen werkgevers nagaan waar hun bedrijfsvoertuigen (met of zonder lading) zich met welke bestemming bevinden. Aangezien dit echter ook van invloed is op de privacy van werknemers, met name sinds inwerkingtreding van de “Duitse AVG”, moeten werkgevers uiterst zorgvuldig met rittenregistraties omgaan. Dit is gebleken tijdens een zaak die recentelijk aan het Verwaltungsgericht Lüneburg werd voorgelegd.

De toedracht: een schoonmaakbedrijf stelt haar medewerkers bedrijfsauto’s ter beschikking die voorzien zijn van een GPS-systeem. Deze apparatuur is qua fabrieksinstelling zo geconfigureerd, dat het doorlopend iedere route met start- en bestemmingscoordinaten inclusief de gereden tijdspanne registreert en opslaat. Deze functie kan niet worden afgezet. Volgens de directie van het bedrijf is de positiebepaling van de bedrijfsauto’s noodzakelijk, om touren te plannen, medewerkers en voertuigen te coördineren, documentatie ten bate van opdrachtgevers ter beschikking te hebben, diefstal tegen te gaan en eventueel gestolen voertuigen op te sporen.

Gebruik van gegevens niet voorzienbaar en willekeurig

Een medewerkster van het bedrijf in kwestie, tevens de beklaagde in deze procedure, vindt het volgsysteem een ongerechtvaardigde inbreuk op haar privéleven. Zij is van mening dat de instemmingsverklaring niet geldig is, aangezien de instemming in de werkgever-werknemerrelatie, voor zover de gegevens van de arbeidsverhouding daarop betrekking hebben, in beginsel niet gebaseerd is op een vrije beslissing van de werknemer. Dientengevolge betekent het detecteren van bedrijfsautogegevens een inbreuk op de regels van de “Datenschutzgrundverordnung” (DSGVO), de Duitse variant van de AVG.

Het Verwaltungsgericht Lüneburg komt tot de conclusie dat het verzamelen en opslaan van positie-, bewegings- en tijdsgegevens van de gebruikte voertuigen alsmede de evaluatie van deze gegevens een geval van “verwerking” inhoudt. En deze wijze van verwerking houdt ook de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in, gezien medewerkers via het kenteken aan hun voertuig kunnen worden gekoppeld en gegevens hierdoor kunnen worden toegewezen aan identificeerbare natuurlijke personen. Tevens is de rechter van mening dat tourenplanning iets is wat in de toekomst ligt, en dus informatie m.b.t. actuele of voormalige posities van de voertuigen belangeloos is.  

Toestemmingsverklaring

Ook argumenten zoals de noodzaak tot positiebepaling ter voorkoming van diefstal of de documentatie ten bate van opdrachtgevers wijst de rechtbank in haar uitspraak van de hand.

Tevens wijst de rechter het voorhandenzijn van een geldige toestemmingsverklaring van de kant van de medewerkers af. Ten eerste heeft het bedrijf haar medewerkers maar heel summier ingelicht over het doel van de gegevensverwerking. Bovendien ontbreekt de verwijzing naar het herroepingsrecht.

Heeft u vragen over gegevensbescherming en de implicaties van de “Duitse AVG”, neem dan contact op met Dr. Romy Latka.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 14 mei 2019