De werkvloer weerspiegelt het leven

Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen, waarbij het arbeids-recht in het geding is. Soms gaat het hierbij om onbeduidende zaken, soms ook niet

De werkvloer weerspiegelt het leven

Heeft een medewerker recht op schadevergoeding, als een superieur haar een tik op haar derrière verkoopt? Mogen werkgevers in hun bedrijf een hoofddoekjesverbod uitvaardigen? Is chatten met vrienden op de werkplek per definitie verboden?

Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen waarbij het arbeidsrecht in het geding is. Soms gaat het hierbij om relatief onbeduidende of zelfs onbenullige zaken, soms ook niet. En omdat het Duitse arbeidsrecht een nogal complexe aangelegenheid is en voor de leek vaak slechts met grote moeite te bevatten, lijkt het zinvol eens een aantal aspecten van het arbeidsrecht in Duitsland de revue te laten passeren, die alledaags zijn en eens niets met clausules in arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht of toeslagen voor overuren te maken hebben. Een drietal voorbeelden uit de praktijk.

Wie iedere dag werkt heeft weinig tijd om te winkelen. Gezien dit feit genieten in het digitale en dienstverlenende tijdperk steeds meer mensen van het gemak, ’s avonds thuis op de bank de nodige bestellingen online te regelen en de spullen thuis te laten bezorgen. Maar over het algemeen is er overdag niemand thuis, als de snelle service langskomt. Daarom vinden veel werknemers het intussen heel gewoon, schoenen, tablets of gereedschap naar kantoor te laten sturen. Is toch super gemakkelijk, aan de ontvangstbalie zit altijd wel iemand die de spullen in ontvangst neemt.

Mazzel hebben dan ook medewerkers met een baas die dit gedoogt. Maar als de hoeveelheid pakketten na een tijdje de spuigaten uitloopt, ziet ook de aardigste baas het niet meer ziet zitten dat zijn baliemedewerkers een groot deel van hun tijd met het afhandelen van de privé post van de collega’s bezig zijn. Vandaar ook dat medewerkers van een bedrijf geen recht hebben op bezorging van privé post naar de werkplek.

Schadevergoeding?

Met bedrijfsfeesten wil een ondernemer de sociale samenhang binnen zijn bedrijf bevorderen. Maar niet iedere medewerker is een “Feierbiest” (Louis van Gaal). De baas vindt het natuurlijk niet prettig, als een medewerker het verkiest te spijbelen. De vraag rijst dan, of een werkgever zijn medewerkers tot deelname kan verplichten. Wel, indien het feest tijdens normale werkuren plaatsvindt, moeten werknemers ofwel deelnemen of doorgaan met hun werk. Is doorwerken niet mogelijk, omdat alle andere collega’s naar het feest gaan, mogen medewerkers alleen dan naar huis, als de superieur het goed vindt. Een wettelijke verplichting aan bedrijfsfeesten deel te nemen bestaat echter niet. Een tip voor de goede verstandhouding: medewerkers doen er goed aan net als iedereen naar het feest te gaan en er liever na een uurtje onopvallend tussenuit te knijpen.

Onderzoek in opdracht van het antidiscriminatiebureau van de Duitse regering heeft aangetoond dat 50% van de werknemers in Duitsland al eens ervaring heeft opgedaan met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Hierbij is het niet van belang of het gaat om verbale intimidatie of een tik op de achterste van een collega, die hier niet om vraagt. Want seksueel getint gedrag op de werkvloer is per se grensoverschrijdend gedrag. Maar krijgen medewerkers meteen schadevergoeding, als een superieur over de schreef gaat?

Aansprakelijkheidsbeperking

In principe kan iemand voor materiële en persoonlijke schade, die hem of haar door een ander is berokkend, aanspraak maken op schadevergoeding in de vorm van smartengeld. Bij medewerkers van een bedrijf bestaat er echter een aansprakelijkheidsbeperking. Zijn bijvoorbeeld de gedupeerde en de persoon die de schade toebrengt beide werkzaam binnen een bedrijf en degene, die de schade veroorzaakt, doet dit niet om persoonlijke redenen, is niet hij of zij persoonlijk, maar de werkgever of de vakvereniging aansprakelijk.

Ervan uitgaande dat een mannelijke superieur bijvoorbeeld tijdens een vergadering een vrouwelijke collega “voor de lol” een tik op haar achterste verkoopt, omdat deze notoir te laat komt opdagen, is niet de grensoverschrijdende superieur, maar de werkgever verplicht, smartengeld te betalen, als de gedupeerde hier werk van maakt. Daarnaast kan de gedupeerde haar superieur civielrechtelijk laten vervolgen en een klacht indienen. Indien het incident tijdens een onderonsje plaatsvindt – bijvoorbeeld als de twee elkaar in gesprek voor de gek houden of plagen en er wordt zo’n “vriendschappelijke klapje” uitgedeeld ‒, is daarentegen de superieur persoonlijk aansprakelijk. En moet dan mogelijk smartengeld aan de gedupeerde betalen.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : maandag, 15 januari 2018