De digitalisering doet zijn intrede in het Duitse merkenrecht

Voortaan kunnen ook multimediale merken, hologrammen of geluiden als klankmerk in elektronische vorm bij het “Deutsche Patent- und Markenamt” worden geregistreerd

De digitalisering doet zijn intrede in het Duitse merkenrecht

Op 14 januari jl. is in Duitsland de moderniseringswet Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in werking getreden.

De wet implementeert de desbetreffende EU-richtlijn, die als doel heeft de verwerving en bescherming van merken in de Europese Unie te vergemakkelijken en zo onder meer de groei en het concurrentievermogen van Europese bedrijven te stimuleren.

De wetswijziging stelt bedrijven in staat ook ongewone merkvormen aan te melden. Tot dusverre was in Duitsland bescherming van een merk uitsluitend mogelijk, als het merk grafisch kon worden weergegeven in het register en het certificaat van de merkregistratie, bijvoorbeeld door een tekst of afbeelding. Bij pure woord- of beeldmerken is dat geen probleem. Maar bij ongewone merkvormen rezen er in het verleden problemen. Zo moesten klankmerken tot nu toe in notenschrift op papier worden vastgelegd. De bescherming van een bepaald geluid als klankmerk was daardoor onmogelijk.

Eenduidig en duidelijk identificeerbaar

Voortaan ziet het merkenrecht af van de eis dat het merk grafisch moet kunnen worden weergegeven. Het volstaat als een merk eenduidig en duidelijk identificeerbaar is. Daarom kunnen nu bijvoorbeeld ook multimediale merken, hologrammen of geluiden als klankmerk worden geregistreerd. Deze kunnen dan in elektronische vorm bij het Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) worden ingediend.

Ondanks deze nieuwe mogelijkheden zijn echter nog steeds het woordmerk en combinaties van een woord- en beeldmerk het voornaamste instrument voor de bescherming van de eigen productnaam. Terwijl het woordmerk alleen uit tekst bestaat, kan een gecombineerd woord- /beeldmerk bijvoorbeeld ook voor een logo worden ingediend. In dit kader verdient de territoriale geldigheid van de merkbescherming absoluut de aandacht. Zo beschermt een Beneluxmerk uitsluitend tegen merkinbreuken in de landen van de Benelux. In Duitsland geldt de bescherming niet.

Bedrijven die met hun product ook in Duitsland succesvol willen zijn, doen er daarom goed aan tijdig te zorgen voor de bescherming van het merk in Duitsland of de gehele Europese Unie.

Heeft u vragen over merkbescherming in Duitsland, neem dan contact op met Heinz-Josef Klönne of Stephan van Dülmen.

Seminar Duits Merkenrecht

  • in planning

 

 

  • gepubliceerd : maandag, 08 april 2019