Bij vertraagd bouwbegin mag opdrachtgever contract opzeggen

Als een ondernemer zich heeft verplicht op een vastgelegd tijdstip met een opdracht te beginnen, maar dan niet komt en uitstel aankondigt, kan de opdrachtgever opzeggen

Bij vertraagd bouwbegin mag opdrachtgever contract opzeggen

De offerte is aanvaard, de begindatum van de werkzaamheden contractueel geregeld, het bouwcontract getekend. Als niet juist op dit moment vorstverlet eventueel de oorzaak is van onwerkbare dagen, verdient het aanbeveling op het afgesproken tijdstip met het werk te beginnen.

Want als in Duitsland een opdrachtnemer zich heeft vastgelegd, op een bepaald tijdstip met zijn werkzaamheden te beginnen, maar dan opeens te kennen geeft dat hij op zijn vroegst drie weken later aan de slag kan, mag de opdrachtgever het bouwcontract omwille van vertraagd begin van de werkzaamheden onverwijld opzeggen. Hij hoeft in dit geval de opdrachtnemer zelfs geen waarschuwing te sturen dat deze in gebreke is gebleven. Aldus een recentelijke uitspraak van de Bundesgerichshof.

Wat was er gebeurd? De opdrachtgever belastte een aantal jaren geleden op 17 juli een bedrijf met parketwerkzaamheden ter waarde van € 60.000. Contractueel overeengekomen afwerkingsbegin was 19 november van het jaar in kwestie. Tijdens een telefoongesprek op 22 november weigerde de opdrachtnemer om meteen aan de slag te gaan. Vervolgens sommeerde de opdrachtgever de ondernemer nog diezelfde dag per fax, op zijn laatst op 23 november met de werkzaamheden te beginnen.

Nadat de ondernemer op deze dag niet was verschenen, zegde de opdrachtgever tegen 18.00 uur per fax het bouwcontract op. De opdrachtnemer van zijn kant liet per aangetekende brief van 22 november weten dat hij bereid was op 10 december aan het werk te gaan op voorwaarde dat hij een zekerheidsstelling ter hoogte van € 80.000 zou ontvangen. Deze brief werd bezorgd nadat de opdrachtgever een dag tevoren het contract per fax had opgezegd. De opdrachtnemer diende vervolgens een eis in en claimde hierbij een schadevergoeding ter hoogte van € 50.000, omdat volgens hem de opdrachtgever het contract zonder opgave van belangrijke redenen zou hebben opgezegd.

Zonder succes. Volgens de rechters kon de ondernemer geen aanspraak maken op betaling, omdat de opdrachtgever de ondernemer de opdracht correct had onttrokken volgens de Duitse algemene bouwvoorwaarden (VOB/B). Bovendien had de opdrachtnemer in de dagen tussen 19 november, de contractueel overeengekomen datum van aanvang, en 23 november onbetwistbaar geen aanstalten gemaakt om met de werkzaamheden te beginnen. Deze had zelfs per brief van 22 november aangekondigd dat hij op zijn vroegst op 10 december zou kunnen beginnen. Volgens de Bundesgerichtshof was dit voor de opdrachtgever voldoende reden om zonder voorafgaande aanmaning het contract eenzijdig op te zeggen.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

Bijeenkomsten/seminars voor de bouwbranche:

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 maart 2018