Betalen zonder extrakosten en met meer veiligheidselementen

Nieuwe regels in het niet-contante betalingsverkeer bepalen dat banken en aanver-wante betalingsdiensten aan klanten geen vergoeding voor hun diensten meer mogen vragen

Betalen zonder extrakosten en met meer veiligheidselementen

Sind medio januari mogen in Duitsland bedrijven niet langer extrakosten in rekening brengen, als klanten hun aankoop of bestelling met een bankpas of credit card betalen. De herziene richtlijn betalingsdiensten komt uit Brussel, is in feite de tenuitvoerlegging van hetgeen het Europese Parlement tevoren had goedgekeurd.

Letterlijk bepaalt het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), dat “een overeenkomst, waardoor een debiteur (klant) verplicht is, voor het gebruik van een Sepa-debetnota, een Sepa-overmaking, een bankpas of een credit card een vergoeding te betalen, nietig” is.

Tot voor kort moesten bedrijven slechts één voor de klant draaglijke kosteloze betaalwijze aanbieden, bij alle andere betaalmogelijkheden waren vergoedingen geoorloofd. Door de herziene wetgeving is hieraan een eind gekomen. Goed nieuws voor de consument is tevens de verlaagde persoonlijke aansprakelijkheid van de houder bij verlies van een bankpas of credit card. De bovengrens voor als er iets misgaat ligt heden bij 50 euro, dat was voorheen 150 euro. Deze limiet is ook van toepassing bij online banking. Een uitzondering hierop geldt, indien de klant met opzet of grote nalatigheid heeft gehandeld. In dit geval is hij voor de complete schade verantwoordelijk. Uiteraard moeten banken dit kunnen aantonen.

Authentificatie

De nieuwe regels vormen een leidraad aan de hand waarvan alle marktspelers, zowel bestaande als nieuwe, betere betalingsdiensten aan de consument kunnen anbieden. Wel stellen deze regels een sterke cliëntauthentificatie voorop. Aan betalingen zullen doorgaans minstens twee onafhankelijke veiligheidselementen moeten voorafgaan. Dit kan een bankpas of mobiele tekefoon zijn, steeds in combinatie met een password of een biometrisch kenmerk, zoals een vingerafdruk. Enkel een wachtwoord of de gegevens op een credit card verstrekken, volstaat in de meeste gevallen niet meer.

In geval van niet geautoriseerde debetnota’s of betalingen met bankpasjes of credit cards, mogelijk d.m.v. misbruik, zijn banken nu verplicht, de foutief afgeschreven bedragen een dag na melding van de onregelmatigheden te restitueren. Hotels of autoverhuurders die bij een reservering de beschikking krijgen over kaartgegevens, mochten in het verleden zonder dit aan te kondigen een bepaald bedrag op de credit card blokkeren. Voortaan is dit slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de houder.

Meer weten over bankrecht en de implicaties van niet-contante betalingsmodaliteiten in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers.

  • gepubliceerd : vrijdag, 09 februari 2018