Beperkt belastingplichtig bij verkoop van software naar Duitsland

Van een beperkte belastingplicht over inkomsten is dan sprake, als aan de koper (en gebruiker) van software en gegevensbanken omvangrijke rechten van gebruik, zoals replicatierechten, bewerkingsrechten, verspreidings- en publicatierechten worden ver-leend

Beperkt belastingplichtig bij verkoop van software naar Duitsland

Nederlandse bedrijven die vanuit hun Nederlandse vestiging software en gegevensbanken aan zakenpartners in Duitsland leveren, zijn volgens een actuele richtlijn van het Duitse Ministerie van Financiën in Duitsland beperkt belastingplichtig.

Van een beperkte belastingplicht is dan sprake, indien aan de koper (en vervolgens gebruiker) van software en gegevensbanken tijdelijk beperkt omvangrijke rechten van gebruik, zoals replicatierechten, bewerkingsrechten, verspreidings- en publicatierechten worden verleend.

Kan de koper daarentegen enkel volgens bestemming van het product gebruik maken van deze software of bij de gegevensbanken uitsluitend functies als toegang, lezen en printen doorvoeren, ontstaan volgens het Ministerie geen te belasten binnenlandse (Duitse) inkomsten.

Indien er bij de grensoverschrijdende verkoop van software en gegevensbanken sprake is van beperkte belastingplicht over de inkomsten ervan moet de koper van de uit het buitenland geleverde producten in kwestie 15% voorheffing over het verschuldigde bedrag inhouden en aan het Finanzamt afdragen. Vervolgens kan de buitenlandse ondernemer via de bekende weg en op grond van zijn beperkte belastingplicht deze voorheffing weer terugvragen respectievelijk vooraf een vrijstellingsverklaring aanvragen.

Heeft u vragen over belastingplicht in Duitsland, neem dan contact op met Christian Theissen.

 

  • gepubliceerd : vrijdag, 09 februari 2018