Alcohol tijdens het werk - een clandestien verzetje?

Alcohol tijdens het werk - een clandestien verzetje?

Alcohol op de werkvloer is, algemeen arbeidsrechtelijk gesproken, in Duitsland vanzelfsprekend toegestaan. Zolang we niet over uitzonderingen spreken zoals in het geval van beroepschauffeurs, de werkprestatie er niet onder lijdt en er in het bedrijfsreglement niets anders vermeld staat - zolang is alcohol op het werk toegestaan.

Ongetwijfeld is het echter verstandiger, een alcoholverbod in het bedrijfsreglement op te nemen. Dit kan een werkgever te allen tijde doen.

Een voorbeeld uit de praktijk. Het gaat om een wat groter bedrijf met een paar honderd medewerkers. Uit het bedrijfsreglement van deze organisatie blijkt al zo’n beetje, met welke problemen ze daar tevoren te kampen hadden. Het regelement m.b.t. het gebruik van alcohol bevat 4 punten en behelst het volgende. “Geachte medewerkers, punt 1: het genot van alcohol is vanaf heden niet meer toegestaan. Punt 2: als iemand toch met alcohol binnen het bedrijf wordt betrapt, moet hij het terrein meteen verlaten. Punt 3: de echtgenoot of partner van de persoon in kwestie wordt gebeld en verzocht, de medewerker op te halen. En tenslotte punt 4: als dit niet lukt, omdat de echtgenoot of partner niet bereikbaar is, draagt de werkgever er zorg voor, dat er een taxi wordt gebeld, om de persoon in kwestie naar huis te laten brengen.

Een prima regeling, zou je denken. De vraag is echter: om welk soort bedrijf gaat het hier eigenlijk? Wel, het bedrijf dat zich als gevolg van negatieve ervaringen op dit gebied genoopt zag een reglement zoals bovengenoemd op te stellen, is een ziekenhuis uit de publieke sector, het städtische Klinikum te Bremen. Niet iedere ondernemer zal er voor voelen, zo’n regeling over te nemen. In ieder geval luidt ons advies: als u voor uw bedrijf een reglement inzake het genot van alcohol op de werkvloer wilt opstellen, kunt u dit, zoals reeds eerder vermeld, te allen tijde doen, maar denk er wel aan dat ook de ondernemingsraad hierin moet worden gekend.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surman, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

  • gepubliceerd : donderdag, 12 april 2018