Afwijking van het bestek is een gebrek

Zelfs als een in het bestek overeengekomen onderdeel op de markt niet te koop is, mag een aannemer uitsluitend na overleg met de opdrachtgever een alternatief product monteren

Afwijking van het bestek is een gebrek

De opdrachtnemer van een bouwproject is verplicht, de aan de opdrachtgever beloofde prestatie te leveren, en wel zonder mankementen. Dit houdt in dat de prestatie de in het contract overeengekomen eigenschappen moet vertonen. Is deze regeling ook van toepassing, als de prestatie alleen daarom afwijkt van de overeengekomen kwaliteit, omdat de markt het in het bestek vastgelegde onderdeel niet ter beschikking had?

Wel, in de bouw is het bestek de bijbel, waarvan geen woord mag worden afgeweken. Zelfs als een in het bestek overeengekomen onderdeel op de markt niet te koop is, mag de aannemer van een bouwproject enkel en alleen na overleg met de opdrachtgever een ander product monteren. Doet hij dit niet geldt de prestatie als gebrekkig. Aldus een uitspraak door het Oberlandesgericht München.

 

Bestek is de bijbel

De toedracht: In het contract inzake de bouw van een kinderopvang is in het bestek een afdichting van de grondplaat met een kunststoffolie van 1,5 mm dikte vastgelegd. Desondanks verbouwt de opdrachtnemer een folie van slechts 1,2 mm dikte en beredeneert dit met het feit dat er op de markt geen passend product met de overeengekomen dikte van 1,5 mm verkrijgbaar was. De opdrachtgever laakt de prestatie niettemin en eist vervanging van de folie.

Het Oberlandesgericht München bepaalde dat de gemonteerde folie met een dikte van slechts 1,2 mm vanwege de vastgestelde afwijking van de voorgeschreven dikte gebrekkig is. Zelfs als zou de bewering van de opdrachtnemer juist zijn, namelijk dat er op de markt geen andere folie van dien aard verkrijgbaar is, dan nog mag hij niet zomaar een ander product verbouwen, zonder tevoren met zijn opdrachtgever hierover in overleg te zijn gegaan, om hierna wellicht een aanpassing van het contract te bereiken.

 

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2018