Aansprakelijkheidsverzekering beperkt risico’s van de opdrachtgever

De opdrachtgever van een bouwproject is altijd verantwoordelijk voor en aansprakelijk bij schade die derden oplopen door onbeveiligd bouwgebeuren. Verzekering beperkt het risico

Aansprakelijkheidsverzekering beperkt risico’s van de opdrachtgever

De opdrachtgever van een bouwproject draagt hoe dan ook de verantwoordelijkheid voor alles wat op de bouwplaats gebeurt, ook al heeft hij voor dit project een architect of een bouwfirma aangetrokken. 

Het is de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor de veiligheid op de bouwplaats en het nakomen van de bouwvoorschriften.

Hij is tevens aansprakelijk bij ongevallen waarbij vreemde personen op het bouwterrein of als gevolg van de bouwwerkzaamheden letsel oplopen. De opdrachtgever is bijvoorbeeld aansprakelijk, als een kind in de bouwput valt ‒ ook dan, als hij er middels een bordje op wijst, dat ouders aansprakelijk zijn in geval van een onbevoegde aanwezigheid van hun kind op het bouwterrein. Aansprakelijk is de opdrachtgever ook dan, als naar beneden stortende onderdelen een auto beschadigen of als een motorrijder op de als gevolg van bouwwerkzaamheden vervuilde rijbaan uitglijdt en verongelukt.

 

“Bauherrenhaftplichtversicherung”

 

Om zulke risico’s te voorkomen, is het afsluiten van een desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering (Bauherrenhaftpflichtversicherung) zeker geen overbodige luxe. Deze verzekering dekt schade, die derden oplopen door de aanwezigheid van of de bedrijvigheid op een bouwterrein. Niet gedekt zijn letsel van naaste familieleden en schade die ontstaat door moedwillige schending van de beveiligingsverplichting. In geval van gebruikmaking van de verzekering bepaalt de verzekeraar of de schade van degene, die een beroep doet op compensatie, vergoed wordt of diens aanspraak wordt afgewezen. Het dekkingsbedrag, dus het hoogst verschuldigde bedrag dat de verzekering uitkeert, zou volgens experts niet onder de drie miljoen euro moeten liggen. Raadzaam is de verzekering te laten beginnen op de dag dat de eerste spade de grond in gaat en deze te laten eindigen op de dag van oplevering.  

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

 

  • gepubliceerd : dinsdag, 13 november 2018