Artikelen 2018

Doorlopende positiebepaling van bedrijfsauto’s is inbreuk op privacy

Het opslaan van positie-, bewegings- en tijdsgegevens van bedrijfsauto’s en de evaluatie van deze gegevens houdt ook de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in

Doorlopende positiebepaling van bedrijfsauto’s is inbreuk op privacy

Het gebruik van een GPS-volgsysteem in bedrijfsvoertuigen is sinds jaren ook in Duitsland de gewoonste zaak van de wereld.

Ontbreekt bij een webwinkel de colofon, dreigt ongemak door mededingers

Wie op dit gebied in gebreke blijft, riskeert boetes en in sommige gevallen zelfs sommatiebrieven door concurrenten, waarin schadevergoeding wordt geëist

Ontbreekt bij een webwinkel de colofon, dreigt ongemak door mededingers

Eigenaars van een Duitse webwinkel dienen talrijke verplichtingen in acht te nemen. Hiertoe behoort ook de vermelding van het zogenoemde impressum, de colofon.

Duitse crediteuren moeten 96,1 % van hun vorderingen laten lopen

Volgens het Statistische Bundesamt bedroeg het in 2017 ter verdeling ter beschikking staande bedrag € 610 miljoen, terwijl de som van open vorderingen € 15,7 miljard telde

Duitse crediteuren moeten 96,1 % van hun vorderingen laten lopen

In het kader van faillissementsprocedures in Duitsland die in 2010 werden opgestart en eind 2017 waren afgesloten, moesten crediteuren afstand doen van 96,1% van hun vorderingen; zij ontvingen slechts 3,9% van hun openstaande vorderingen.

Aansprakelijkheid voor gebreken is niet afhankelijk van de schuldvraag

Uitspraak: de opdrachtnemer van een bouwproject is verantwoordelijk voor een prestatie zonder mankementen. Ontstaat er een gebrek, is hij hieraan niet per se debet

Aansprakelijkheid voor gebreken is niet afhankelijk van de schuldvraag

In hoeverre bij een bouwproject sprake is van een gebrek hangt er niet van af, of de opdrachtnemer er op basis van zijn informatiestand op mocht vertrouwen dat hij d.m.v. zijn prestatie de contractueel overeengekomen kwaliteit waarborgt. 

Zakendoen in Duitsland met ondersteuning van een subsidieregeling

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Zakendoen in Duitsland met ondersteuning van een subsidieregeling

U wilt de positie van uw bedrijf  (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? 

Wie in Duitsland zaken wil doen, maakt kans op subsidie

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Wie in Duitsland zaken wil doen, maakt kans op subsidie

U wilt de positie van uw bedrijf  (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? 

Ondernemen in Duitsland met financiële ruggesteun

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Ondernemen in Duitsland met financiële ruggesteun

U wilt de positie van uw bedrijf  (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? 

Datastoring of gegevenslek in de webwinkel – wat te doen?

Vanwege het gevaar dat dreigt door gegevensleks zijn online-winkeliers verplicht, zulke storingen resp. gegevenslekkages door passende maatregelen tegemoet te treden

Datastoring of gegevenslek in de webwinkel – wat te doen?

In geval van een datastoring of een gegevenslek in de webwinkel, teweeggebracht  door menselijk falen of onvoldoende technische resp. organisatorische maatregelen op ICT-gebied, is mogelijkerwijs de bescherming van persoonsgegevens niet meer gewaarborgd.

Deeltijdbaan met het recht op terugkeer naar voltijds dienstverband

Werknemers in Duitsland hebben met ingang van 1 januari 2019 een wettelijke recht op tijdelijk parttime werken. De wet geldt in beperkte mate voor kleinere bedrijven

Deeltijdbaan met het recht op terugkeer naar voltijds dienstverband

De Bundestag (vgl. Tweede Kamer) heeft de wet Gesetz zur Brückenteilzeit aangenomen. Werknemers hebben voortaan een wettelijke recht op tijdelijk parttime werken. Het wetsvoorstel was tot op het laatste moment omstreden, maar ondanks de scepsis van de deskundigen in de commissie is het ongewijzigd aangenomen. Per 1 januari 2019 treedt de wet in werking.

Gestreefd wordt naar ecologisch minder belastende verpakkingen

De verpakkingswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, brengt tal van nieuwigheden met zich mee, verhoogt de recyclebare quota en het risico van hoge boetes

Gestreefd wordt naar ecologisch minder belastende verpakkingen

De centrale hoekpunten in de nieuwe Duitse verpakkingswet, die per 1 januari 2019 de bestaande “Verpackungsverordnung” gaat vervangen, zijn de verhoging van de herbruikbare quota, het stimuleren om ecologisch minder belastbare verpakkingen te gebruiken en de verplichting voor fabrikanten en verkopers van verpakkingen, om zich aan te melden bij het nieuwe centrale verpakkingsregister, de Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister. In deze stichting werken handel, industrie en belangenverenigingen nauw samen.

Kijk goed uit als je kerstcadeaus gaat kopen: een drone!?

De verpakkingswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, brengt tal van nieuwigheden met zich mee, verhoogt de recyclebare quota en het risico van hoge boetes

Kijk goed uit als je kerstcadeaus gaat kopen: een drone!?

U wilt met de feestdagen een drone cadeau doen? Een prima keuze, tenslotte worden drones als kerstcadeau steeds populairder.

Afwijking van het bestek is een gebrek

Zelfs als een in het bestek overeengekomen onderdeel op de markt niet te koop is, mag een aannemer uitsluitend na overleg met de opdrachtgever een alternatief product monteren

Afwijking van het bestek is een gebrek

De opdrachtnemer van een bouwproject is verplicht, de aan de opdrachtgever beloofde prestatie te leveren, en wel zonder mankementen. Dit houdt in dat de prestatie de in het contract overeengekomen eigenschappen moet vertonen. Is deze regeling ook van toepassing, als de prestatie alleen daarom afwijkt van de overeengekomen kwaliteit, omdat de markt het in het bestek vastgelegde onderdeel niet ter beschikking had?

Aansprakelijkheidsverzekering beperkt risico’s van de opdrachtgever

De opdrachtgever van een bouwproject is altijd verantwoordelijk voor en aansprakelijk bij schade die derden oplopen door onbeveiligd bouwgebeuren. Verzekering beperkt het risico

Aansprakelijkheidsverzekering beperkt risico’s van de opdrachtgever

De opdrachtgever van een bouwproject draagt hoe dan ook de verantwoordelijkheid voor alles wat op de bouwplaats gebeurt, ook al heeft hij voor dit project een architect of een bouwfirma aangetrokken. 

Webshop: tweedehands artikelen correct kenmerken!

Webshop: tweedehands artikelen correct kenmerken!

Webwinkeliers moeten in Duitsland hun tweedehands artikelen expliciet als “tweedehands” kenmerken. Dit heeft onlangs het Landgericht München bepaald. 

Afspraken tussen producent en handelaar beperken concurrentie

De meeste bedrijven zijn op de hoogte van het verbod op prijsafspraken. Echter, het Bundeskartellamt beschouwt ook andere, minder eenduidige handelswijzen, als indicatie voor ongeoorloofde prijsafspraken of ontoelaatbare druk ten aanzien van het prijsbele

Afspraken tussen producent en handelaar beperken concurrentie

Zowel op grond van Duits als van Europees kartelrecht zijn concurrentiebeperkende overeenkomsten niet geoorloofd. 

Vakantiedagen zomaar naar beneden afronden is niet toegestaan

Volgens een uitspraak door het Bundesarbeitsgericht mogen werkgevers vakantieaanspraken van hun medewerkers niet zonder uitdrukkelijke contractuele regeling afronden

Vakantiedagen zomaar naar beneden afronden is niet toegestaan

Werkgevers mogen vakantieaanspraken van hun medewerkers niet zomaar afronden zonder desbetreffende contractuele regeling. 

Financieel ruggesteuntje voor ondernemers in richting Duitsland

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Financieel ruggesteuntje voor ondernemers in richting Duitsland

U wilt de positie van uw bedrijf  (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig?

Douane scherpt controle op naleving minimumloonwet aan

Medio september hebben in heel Duitsland rond 6.000 ambtenaren van de sectie “Finanzkontrolle Schwarzarbeit” twee dagen lang 4.500 bedrijven gecontroleerd

Douane scherpt controle op naleving minimumloonwet aan

Bedrijven in Duitsland die hun medewerkers niet naar behoren betalen of niet op correcte wijze hebben aangenomen, krijgen serieuze heibel met de douane

Ook in geval van punctuele schade is de totale prestatie gebrekkig

Uitspraak na opstarten procedure door opdrachtnemer: het is voor de opdrachtgever niet aanvaardbaar, om de met een gedeeltelijke sanering verbonden risico’s op zich te nemen

Ook in geval van punctuele schade is de totale prestatie gebrekkig

Als op een totaaloppervlak van 700 vierkante meter vloer deze vloer bij wijze van proef op 8 plekken geopend wordt en geen enkele proef zonder gebreken blijkt te zijn, dan vertonen de vloerbedekkingswerkzaamheden niet alleen punctuele mankementen, maar zijn ze in z’n geheel gebrekkig. 

Kopiëren en invoegen van foto's van anderen is verboden

Europees Hof van Justitie: gebruik van foto’s op een website zonder toestemming van de maker is ook dan in strijd met de wet, als ze eerder op een andere website zijn gepubliceerd

Kopiëren en invoegen van foto's van anderen is verboden

Het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat het gebruik van auteursrechtelijk beschermde foto's op een website, zonder toestemming van de maker, ook in strijd met de wet is als de foto al eerder met toestemming van de maker op een andere website is gepubliceerd.

Bundesarbeitsgericht versoepelt de regels voor videobewaking

Werkgevers mogen beeldmateriaal van een videocamera als bewijs gebruiken, om werknemers te kunnen ontslaan, aldus een uitspraak door het Bundesarbeitsgericht

Bundesarbeitsgericht versoepelt de regels voor videobewaking

Geen handbeweging bleef onbespied. In een tabak- en tijdschriftenwinkel in Nordrhein-Westfalen had de uitbater een voor iedereen goed zichtbare bewakingscamera geïnstalleerd met de bedoeling, potentiële winkeldieven af te schrikken. 

Geen compensatie voor het ontwerp van een latere bestseller

De erfgename van een designer wil van Porsche een achteraf-vergoeding wegens het commerciële succes van het model 911. Het Landgericht Stuttgart wees de eis af

Geen compensatie voor het ontwerp van een latere bestseller

Stel je bent erfgenaam van een reeds jaren geleden overleden auteur of ontwerper, wiens maaksels ook jaren na zijn dood nog steeds (of pas dan) absolute topsellers zijn. 

Met een financiële ruggesteun de Duitse markt op

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Met een financiële ruggesteun de Duitse markt op

U wilt de positie van uw bedrijf  (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? 

Goed voorbereid in Duitsland aan de slag: SVB-Info-dagen

Informatiebijeenkomsten voor werkgevers, intermediairs en HR-medewerkers: Bureau Duitse Zaken op 13 en 15 november 2018

Goed voorbereid in Duitsland aan de slag: SVB-Info-dagen

Werkt u of uw personeel in Duitsland? En heeft u vragen over grensoverschrijdend werken? Samen met een aantal relaties helpen wij u op weg op het terrein van sociale zekerheid, belasting, arbeidsrecht en juridische verplichtingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maken we de soms lastige wetgeving voor u inzichtelijk. 

“Elektroschrott”: nieuwe regels inzake verwijdering oude apparaten

Op een enkele uitzondering na is de nieuwe regeling van toepassing op alle apparaten die elektriciteit verbruiken, zij het met behulp van stopcontact, telefoonkabel, batterij of accu

“Elektroschrott”: nieuwe regels inzake verwijdering oude apparaten

Dat uitgerangeerde TV-toestellen, haardrogers of scheerapparaten niet bij het huisvuil horen, is in Duitsland al iets langer min of meer common sense; de wet op verplichte terugname van elektronica door winkeliers enige tijd geleden heeft hieraan ongetwijfeld bijgedragen. 

“Duitse AVG”: de plichten van een verwerkings-verantwoordelijke

De verwerkings-verantwoordelijke, een persoon, een bedrijf of instantie, is verplicht persoonsgegevens te beschermen en de gegevensbewerking op gepaste wijze te beveiligen

“Duitse AVG”: de plichten van een verwerkings-verantwoordelijke

Wie is er verantwoordelijk in het geval van een inbreuk op de Duitse privacy-wetgeving, de Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)? In de wet wordt steeds gesproken van een “verantwoordelijke”.

Inkomensgrens voor “Minijobs” blijft bij 450 euro

In Duitsland verrichten 7,5 miljoen mensen werkzaamheden van geringe omvang tegen een vergoeding van € 450, waarvoor zij geen sociale lasten en belasting hoeven af te dragen

Inkomensgrens voor “Minijobs” blijft bij 450 euro

De inkomensgrens van € 450 voor niet-verzekeringsplichtige banen, zog. “Minijobs”, wordt de komende tijd, ondanks het in januari 2019 opnieuw stijgende minimumloon, niet verhoogd, aldus een recentelijke verklaring van het Duitse Ministerie voor Werkgelegenheid

Hobbels op de bouwweg? Pak uw kans over de grens!

In Nederland verloopt de overdracht van bouwvergunningen vrij traag, terwijl in Duitsland 663.000 goedgekeurde nieuwbouwprojecten op uitvoering wachten

Hobbels op de bouwweg? Pak uw kans over de grens!

Ondanks de behoefte aan nieuwbouw kent Nederland dit jaar een voor bouwbedrijven zorgelijke daling van het aantal bouwvergunningen. Het Economisch Instituut van de Bouw (EIB) registreerde in de eerste helft van het jaar 2018 een daling van 10%. 

“Duitse AVG”: Gegevens van sollicitanten en ontslagen werknemers

Werkgevers moeten nauwgezet in acht nemen, dat sollicitanten en medewerkers moeten worden ingelicht, waarvoor gegevens worden gebruikt en hoe lang ze worden opgeslagen

“Duitse AVG”: Gegevens van sollicitanten en ontslagen werknemers

Wat medewerkers en sollicitanten naar een betrekking betreft laat de Europese richtlijn het aan de EU-lidstaten over, hoe deze de gegevensbescherming concreet regelen. In Duitsland was het een en ander reeds tevoren in het Bundesdatenschutzgesetz bepaald.

De nieuwe verpakkingswet beloont milieuvriendelijke aanpak

Meer recycling en een faire concurrentie zijn de belangrijkste doeleinden van de nieuwe verpakkingswet, die op 1 januari 2019 in Duitsland in werking treedt

De nieuwe verpakkingswet beloont milieuvriendelijke aanpak

Meer afval uit huishoudens recyclen en producenten stimuleren om ecologisch minder belastende verpakkingen te gebruiken, die bovendien voor recyling geschikt zijn – dat zijn de centrale hoekpunten in de nieuwe Duitse verpakkingswet, die per 1 januari 2019 de bestaande “Verpackungsverordnung” gaat vervangen.

Facebook-vonnis: erfgenamen krijgen inzage in account overledene

Facebook en aanverwante sociale media moeten erfgenamen inzage geven in de accounts van een overleden persoon, aldus een recentelijke uitspraak door de Bundesgerichtshof

Facebook-vonnis: erfgenamen krijgen inzage in account overledene

Als iemand in Duitsland is overleden moeten facebook en aanverwante sociale media de erfgenamen inzage geven in de accounts van de overleden persoon. Dit heeft de hoogste rechterlijke instantie in Duitsland, de Bundesgerichtshof, midden juli bepaald. Evenals dagboeken of brieven gaan namelijk ook digitaal geuite persoonlijke gedachten, berichtenverkeer en accounts over op de erfgenamen, tenzij de overledene via een testament of middels een overeenkomst met het desbetreffende sociale medium anders heeft beschikt. Aldus de uitspraak van de Bundesgerichtshof.

Bij aankoop van vastgoed uitkijken of de aansluitkosten zijn voldaan

Alvorens een perceel te kopen is het raadzaam bij de gemeente informatie in te winnen, of in de nabije toekomst wellicht de straat wordt hersteld of andere reparaties zijn gepland

Bij aankoop van vastgoed uitkijken of de aansluitkosten zijn voldaan

Bij aankoop van een kavel in Duitsland is het  geboden te toetsen of er eventueel nog exploitatiekosten verschuldigd zijn. Het gaat hierbij om  de aansluiting van het perceel aan de openbare weg, waarop onder meer het drinkwatersysteem, het rioleringssystem en de straatverlichting zijn aangesloten. In de regel bestaan zulke aansluitingen al sinds jaren, en men maakt zich als koper hierover geen kopzorgen, ervan uitgaande dat alles reeds vroeger  is voldaan.

Waarschuwingsborden met gedragsregels voor de wasserette

Automobilisten die hun auto in een wasstraat laten reinigen moeten door de uitbater m.b.t. gedragsregels worden ingelicht, aldus een uitspraak van de Bundesgerichtshof

Waarschuwingsborden met gedragsregels voor de wasserette

Het zal je maar overkomen. Niets kwaads vermoedend stuur je jouw auto de volautomatische wasstraat in, je neemt onder het gezellige tikken van de regen op het dak een krantje ter hand, maar dan opeens, met een dreun, lig je met je hoofd op het dashboard: crash met de auto voor je in de rij. Kan normaliter niet gebeuren, zou je denken, alle voertuigen worden op gelijke afstand van elkaar door de volautomatische wasstraat heengesleurd. Hetzij je voorganger trapt plotseling ongegrond op de rem. En aangezien precies dit was gebeurd, stapte de persoon in kwestie naar de rechter en dagvaardde niet de andere automobilist, maar het bedrijf dat de waschmachine exploiteert.

Wanneer mag ik als ondernemer een bekend e-mailadres van een klant gebruiken? Waar begint reclame?

Mag ik een e-mailadres van een klant gebruiken?

Wanneer mag ik als ondernemer een bekend e-mailadres van een klant gebruiken? Waar begint reclame?

Volgens DSGVO (Duitse AVG) mag ik persoonlijke gegevens verwerken, als dat gebeurt om een contract na te komen en de betreffende persoon de andere partij in het contract, en dus mijn klant is. De persoonlijke gegevens mag ik bovendien gebruiken als dat in de aanloop naar een contract plaatsvindt.

"Duitse AVG": hoort WhatsApp met mobiel van de zaak verboden?

Berichtendiensten als WhatsApp hebben toegang tot persoonlijke en mogelijk vertrouwelijke contactgegevens van de gebruiker. Zijn verboden overdreven?

Sinds enkele weken zijn de nieuwe privacy-regels van de Europese Unie van toepassing, ook de “Duitse AVG” (Datenschutz-Grundverordnung, DS-GVO) regelt hoe bedrijven, verenigingen en overheidsinstanties met persoonsgegevens moeten omgaan.

Het Duitse wegennet gaat transporteurs opnieuw meer geld kosten

De tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland geldt sinds 1 juli op alle provinciale wegen (Bundesstraßen). Per 1 januari 2019 worden ook de tarieven aanzienlijk verhoogd

Het Duitse wegennet gaat transporteurs opnieuw meer geld kosten

Sinds 1 juli geldt in Duitsland tolplicht voor vrachtauto’s op alle provinciale wegen (Bundesstraßen). Het aantal provinciale wegen waar vrachtwagens tol (LKW-Maut) moeten betalen is hierdoor drastisch gegroeid. Moest tot eind vorige maand op 2.300 kilometer worden betaald, is dit nu uitgebreid naar rond de 40.000 kilometer oftewel het complete provinciale wegennet. De tol, die tevens wordt geheven op de 13.000 kilometer snelweg (Autobahn) in Duitsland, geldt voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton.

Een mankement is niet per definitie synoniem aan schade

Schadevergoeding eisen voor het verhelpen van een mankement, maar het herstel dan niet laten uitvoeren – dat gaat voortaan niet meer lukken, aldus de Bundesgerichtshof

Een mankement is niet per definitie synoniem aan schade

Een bouwproject vertoont gebreken, maar de opdrachtgever ziet ervan af ze te laten verhelpen. In zulke gevallen konden opdrachtgevers tot voor kort schadevergoeding ter hoogte van de fictieve reparatiekosten vragen. Echter, door een recentelijke principiële uitspraak heeft de Bundesgerichtshof hier een stokje voor gestoken. Vanaf heden geldt voor aannemingsovereenkomsten die sinds het jaar 2002 zijn afgesloten, de volgende stelling: wie een mankement niet laat verhelpen, loopt ook geen financiële schade ter hoogte van kosten voor daadwerkelijke herstelwerkzaamheden op. Fictieve herstelkosten te vragen is derhalve verboden.

Een keer tijdelijke tewerkstelling, daarna aanspraak op vaste baan

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zonder opgave van feitelijke redenen binnen hetzelfde bedrijf zijn volgens het Bundesverfassungsgericht maar één keer toegestaan

Een keer tijdelijke tewerkstelling, daarna aanspraak op vaste baan

Het aantal werknemers met een baan van bepaalde duur is verleden jaar in Duitsland naar een recordhoogte gestegen. 3,15 miljoen mensen hadden in 2017 een tijdelijke arbeidsovereenkomst, rond de helft daarvan tijdelijke arbeidsovereenkomsten zonder opgave van feitelijke redenen. Een record dat de Duitse regering graag had willen voorkomen, gezien in het regeerakkoord tussen CDU/CSU en de SPD gewag gemaakt wordt van plannen, het aantal tijdelijke overeenkomsten zonder opgave van feitelijke redenen zo spoedig mogelijk te beperken. Dit is tot op heden nog niet geschied.

Na "Dieselgate": politiek maakt de weg vrij voor groepsaanklacht

Consumentenbonden kunnen na inwerkingtreding van de wet in een proefproces plaatsvervangend voor betrokken kopers hun vorderingen aan de rechter voorleggen

Na

De rechten van de consument gelding te verschaffen wordt in Duitsland met ingang van 1 november 2018 eenvoudiger. In een supersnelle procedure heeft de Duitse Bondsdag medio juni een wetsontwerp goedgekeurd, met behulp waarvan voortaan een civielrechtelijke groepsaanklacht kan worden opgestart. Achterliggende gedachte bij deze spoed was ongetwijfeld de dreigende verjaring van aanspraken van kopers van diesel-volkswagens eind van het jaar.

De Duitse markt op? Subsidies banen de weg

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

De Duitse markt op? Subsidies banen de weg

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.

Duitse AVG: de rol van de toezichthouder voor gegevensbescherming

Een bedrijf met meer dan 9 mensen, die zich met de verwerking van gegevens bezighouden, moet de taak van een toezichthouder uitbesteden of een persoon binnenshuis benoemen

Duitse AVG: de rol van de toezichthouder voor gegevensbescherming

Wie of wat is een toezichthouder voor gegevens-bescherming? Deze vraag is acuut sinds verleden maand ook in Duitsland de nieuwe privacy-wetgeving in werking is getreden. In welk geval heeft een bedrijf zo’n toezichthouder nodig? En over welke specifieke vaardigheden moet de persoon in kwestie beschikken? Indien zich in uw bedrijf meer dan 9 medewerkers met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bezighouden, heeft u een toezichthouder voor gegevensbescherming nodig.

In het Duitse merkenrecht telt “first come, first served”

In het Duitse merkenrecht geldt het prioriteitsbeginsel. Dit geldt ook als een ander bedrijf al langer gebruik maakt van een benaming, maar hiervoor geen merk aangemeld heeft

In het Duitse merkenrecht telt “first come, first served”

Als in Duitsland twee bedrijven m.b.t. hun producten dezelfde of een lijkende benaming of aanduiding gebruiken, wint in alle regel diegene onderneming het pleit, die als eerste een merk voor deze benaming heeft aangemeld. In het Duitse merkenrecht is namelijk het prioriteitsbeginsel van toepassing. Dit geldt ook dan, indien het andere bedrijf reeds langer gebruik maakt van deze benaming, maar verzuimd heeft, hiervoor een merk te laten registreren.

Duitse Contracten en Algemene Voorwaarden

Hoe komt in een grensoverschrijdende situatie een contract tot stand en wat zijn de juridische valkuilen bij het afsluiten van contracten

Duitse Contracten en Algemene Voorwaarden

Wie grensoverschrijdend actief is, moet bijzondere hindernissen nemen. Dat geldt ook voor de Algemene Voorwaarden. Ondernemers die met Duitsers zaken doen, doen er goed aan niet zomaar de voor hun Nederlandse bedrijven geldende Algemene Voorwaarden in het Duits te vertalen. Want daarmee heb je niet automatisch een rechtsgeldige basis voor contracten.

Kans op subsidie voor ondernemers die de Duitse markt op gaan

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Subsidiekansen voor ondernemers die de Duitse markt op gaan

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.

De 10 geboden van de nieuwe privacy-wetgeving: de tijd dringt!

Wat er op 25 mei in Duitsland zoal verandert door de nieuwe privacy-wetgeving en op welke gebieden ondernemers met name binnen hun bedrijf actief moeten worden

De 10 geboden van de nieuwe privacy-wetgeving: de tijd dringt!

Een werkgever mag in principe alleen dan persoonsgegevens verwerken en gebruiken, als dit conform de wet is of de persoon in kwestie hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent. Over het algemeen zijn op de werkvloer in Duitsland met ingang van 25 mei hieromtrent de volgende 10 geboden van toepassing: de werkgever

Europees Hof: scheidsgerechten zijn onverenigbaar met EU-recht

Arbitrage bij investeringsgeschillen binnen de EU is in strijd met EU-recht inzake bilaterale verdragen, aldus een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg

Europees Hof: scheidsgerechten zijn onverenigbaar met EU-recht

Het arbitragemechanisme als middel om handelsgeschillen tussen EU-landen op te lossen, is volgens het Europees Hof van Justitie niet verenigbaar met EU-recht, aangezien in de Gemeenschappelijke Markt EU-recht van toepassing is. Hierdoor zijn alleen officiële rechterlijke instellingen bevoegd om zulke geschillen in behandeling te nemen.

Foute verjaringstermijn? Kans op opeisbaarheid verbeurd

Anders dan naar Nederlands recht heeft verjaring in Duitsland een looptijd van drie jaar

Foute verjaringstermijn? Kans op opeisbaarheid verbeurd

Een vordering is in Nederland na vijf jaar verjaard. Heel wat credit managers van Nederlandse bedrijven die zaken doen in Duitsland, gaan er bijna automatisch van uit dat deze verjaringstermijn ook in Duitsland van toepassing is. Maar verjaring begint naar Duits recht niet op het tijdstip, waarop de vordering is ontstaan, maar aan het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan en heeft vanaf dit tijdstip een looptijd van slechts drie jaar.

Gebruiksmodel als gunstig alternatief uitvindingen te beschermen

Veel bedrijven met technische uitvindingen zijn huiverig van een langdurige en prijzige octrooiaanmelding in Duitsland. Maar er bestaat een sneller en goedkoper alternatief

Gebruiksmodel als gunstig alternatief uitvindingen te beschermen

Het Duitse recht biedt bedrijven verschillende mogelijkheden hun intellectueel eigendom tegen inbreuk te beschermen. Als het om technische uitvindingen gaat nemen bedrijven in alle regel allereerst een octrooi in aanmerking. Maar de procedure op weg naar een octrooi neemt veel tijd in beslag en is nogal duur; de gemiddelde duur van een goedkeuringsaanvraag bedraagt twee tot drie jaar.

Persoonlijkheidsanalyses van medewerkers: een linke business

Wat gebeurt er met persoonsgegevens in een bedrijf? Door de nieuwe privacy-regels, die met ingang van 25 mei a.s. in werking treden, is automatisch het arbeidsrecht in het geding

Persoonlijkheidsanalyses van medewerkers: een linke business

Om de persoon achter de werknemer beter te kunnen inschatten voeren werkgevers graag assessments door. Met behulp van grondige analyse van de sterktes en leerpunten hopen zij tot een beter inzicht in de loopbaanambities van hun medewerkers te komen. De vraag is of dit soort analyses geoorloofd is.

Rechter vindt Amazon Dash Button niet transparant genoeg

Pal voor het afsluiten van een online bestelling moeten hoedanigheid en koopsom van het product duidelijk zijn. De bestelknop blijft volgens de rechter in dit opzicht in gebreke

Rechter vindt Amazon Dash Button niet transparant genoeg

Eigenlijk wilde Amazon het de Duitse consument opnieuw een stuk gemakkelijker maken. Online bestellen via laptop of smartphone ‒ dat doen veel Duitsers al sinds jaren bij de populaire webwinkel die werkelijk ieder denkbaar product in een mum van tijd aan huis bezorgt. Maar met één simpele druk op de knop een bestelling plaatsen, dat was vorig jaar een nieuwtje. Eenvoudiger gaat boodschappen doen gewoon niet meer: met de Amazon Dash Button.

Wie moet water bij de wijn doen bij wijziging van techniek-regels?

Een opdrachtgever kan ook dan op naleving van de erkende regels van vakkundige techniek insisteren, als deze na het afsluiten van het contract, maar vóór oplevering gewijzigd zijn

Wie moet water bij de wijn doen bij wijziging van techniek-regels?

Een bouwprestatie geldt dan als zijnde vrij van gebreken, als zij op de datum van oplevering de overeengekomen kwaliteit vertoont en conform de alom erkende regels van de vakkundige techniek is afgerond. Maar waar sta je als opdrachtgever en opdrachtnemer, als deze regels van vakkundige techniek tussentijds ‒ dus na het afsluiten van het contract, maar vóór de datum van oplevering ‒ zijn gewijzigd?

 

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen op de helling

De periode voor tijdelijke dienstbetrekkingen zonder opgave van feitelijke redenen wordt naar wens van de regeringspartners van twee jaar naar 18 maanden teruggeschroefd

Tijdelijke dienstbetrekkingen zonder feitelijke redenen op de helling

Een half jaar heeft het gesteggel geduurd, maar sinds medio maart heeft Duitsland een nieuwe regering. Het kabinet Merkel IV belooft in het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD weliswaar ook vergaande stappen in richting van een aanpassing van het arbeidsrecht aan de uitdagingen van de digitale arbeidswereld. Maar terwijl de nieuwe regering m.b.t. “arbeid 4.0” de wat vaag aangeduide termen “mogelijkheden”, “toetsen” en “raamvoorwaarden” de komende 3,5 jaar nog leven in moet blazen, zijn de trajecten van andere projecten al duidelijk uitgestippeld.

Liever geen faillissement? Dan is liquidatie wellicht een optie

In het geval van zwaar weer voor een bedrijf pakt wellicht een gecontroleerde liquidatie met schuldenregeling een stuk voordeliger uit dan een faillissementsprocedure

Liever geen faillissement? Dan is liquidatie wellicht een optie

Als de vennoten/directeuren van een GmbH op basis van de economische situatie van het bedrijf van mening zijn, dat een voortzetting van hun activiteiten niet langer houdbaar is, rijst de vraag of zij voor de vennootschap een liquidatieprocedure opstarten dan wel het faillissement aanvragen. Allereerst dient ter voorkoming van de gevolgen van een te late eigen aangifte tot faillietverklaring te worden vastgesteld of de verplichting tot faillissementsaanvraag bestaat of ‒ in het positieve geval ‒ door onderhandelingen met de schuldeisers de schuldenlast en de betalingsonmacht uit de weg geruimd kunnen worden.

Alcohol tijdens het werk - een clandestien verzetje?

Alcohol tijdens het werk - een clandestien verzetje?

Alcohol op de werkvloer is, algemeen arbeidsrechtelijk gesproken, in Duitsland vanzelfsprekend toegestaan. Zolang we niet over uitzonderingen spreken zoals in het geval van beroepschauffeurs, de werkprestatie er niet onder lijdt en er in het bedrijfsreglement niets anders vermeld staat - zolang is alcohol op het werk toegestaan.

Financiële tegemoetkoming bij marktentree in Duitsland

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Financiële tegemoetkoming bij marktentree in Duitsland

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.

Nieuwe regels inzake de bescherming van de moeder

In de wet inzake de bescherming van de moeder zijn in Duitsland met ingang van 1 januari 2018 een aantal nieuwe regels in werking getreden

Nieuwe regels inzake de bescherming van de moeder

Arbowetgeving, ontslag, verlof en salaris: als vrouwelijke medewerkers in verwachting zijn, moet een werkgever het een en ander in acht nemen. In de wet inzake de bescherming van de moeder zijn in Duitsland met ingang van 1 januari 2018 een aantal nieuwe regels in werking getreden.

Beleggen in Duits vastgoed blijft ook in 2018 een goede keus

Hoewel aanbieders van woonruimte het hier en daar wat overdrijven met de prijzen zien analisten nog geen aanleiding, om van een zeepbel-effect te spreken

Beleggen in Duits vastgoed blijft ook in 2018 een goede keus

Beleggen in Duits woonvastgoed blijft aantrekkelijk. Nadat in 2017 de prijzen continu waren gestegen, gaan vastgoedexperts er van uit, dat deze lijn ook dit jaar wordt doorgetrokken. Het gemiddelde prijsstijgingspercentage van om en nabij de 9% sinds het jaar 2009 getuigt van een ongebrijdelde dynamiek op dit gebied; marktanalisten constateerden in 2016 een stijging van 20 % tegenover het jaar 2014.

Bij vertraagd bouwbegin mag opdrachtgever contract opzeggen

Als een ondernemer zich heeft verplicht op een vastgelegd tijdstip met een opdracht te beginnen, maar dan niet komt en uitstel aankondigt, kan de opdrachtgever opzeggen

Bij vertraagd bouwbegin mag opdrachtgever contract opzeggen

De offerte is aanvaard, de begindatum van de werkzaamheden contractueel geregeld, het bouwcontract getekend. Als niet juist op dit moment vorstverlet eventueel de oorzaak is van onwerkbare dagen, verdient het aanbeveling op het afgesproken tijdstip met het werk te beginnen.

In slaap gevallen tijdens het werk? Over sancties en uitzonderingen

In slaap gevallen tijdens het werk? Over sancties en uitzonderingen

Slapen tijdens het werk is een plichtsverzuim en heeft normaliter arbeidsrechtelijke consequenties: een waarschuwing, ontslag of ontslag op staande voet. Maar het kan ook anders. Zoals de volgende uitspraak door het Sozialgericht Dortmund bewijst.

Let op bij aankoop van vastgoed in een gedwongen verkoop

De aankoop van een perceel in een openbare veiling is weliswaar vaak een gunstige gelegenheid, maar er zijn altijd bepaalde risico’s aan verbonden

Let op bij aankoop van vastgoed in een gedwongen verkoop

Debiteuren die rekeningen niet of steeds te laat betalen zijn vervelend en kosten uw bedrijf onnodig geld. Natuurlijk is dit in het geval van Duitse debiteuren nog eens extra lastig. Wie grensoverschrijdend actief is, moet rekening houden met zulke problemen. Regelmatig krijgen wij hier op kantoor te maken met vorderingen van cliënten tegenover debiteuren.

Betalen zonder extrakosten en met meer veiligheidselementen

Nieuwe regels in het niet-contante betalingsverkeer bepalen dat banken en aanver-wante betalingsdiensten aan klanten geen vergoeding voor hun diensten meer mogen vragen

Betalen zonder extrakosten en met meer veiligheidselementen

Sind medio januari mogen in Duitsland bedrijven niet langer extrakosten in rekening brengen, als klanten hun aankoop of bestelling met een bankpas of credit card betalen. De herziene richtlijn betalingsdiensten komt uit Brussel, is in feite de tenuitvoerlegging van hetgeen het Europese Parlement tevoren had goedgekeurd.

Controleverplichting bij levering. Waar ligt de grens?

Een verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die de koper had kunnen zien.

Controleverplichting bij levering. Waar ligt de grens?

Maar de klant in de Algemene Voorwaarden tot alomvattend onafhankelijk onderzoek te verplichten ziet de Bundesgerichtshof in een recentelijk vonnis als onbillijke benadeling van de koper

Ondernemers controleren in alle regel de hun geleverde spullen bij ontvangst. En het is niet bepaald prettig als achteraf blijkt dat de gekochte zaak niet helemaal of wellicht helemaal niet aan de verwachtingen voldoet.

 

Beperkt belastingplichtig bij verkoop van software naar Duitsland

Van een beperkte belastingplicht over inkomsten is dan sprake, als aan de koper (en gebruiker) van software en gegevensbanken omvangrijke rechten van gebruik, zoals replicatierechten, bewerkingsrechten, verspreidings- en publicatierechten worden ver-leend

Beperkt belastingplichtig bij verkoop van software naar Duitsland

Nederlandse bedrijven die vanuit hun Nederlandse vestiging software en gegevensbanken aan zakenpartners in Duitsland leveren, zijn volgens een actuele richtlijn van het Duitse Ministerie van Financiën in Duitsland beperkt belastingplichtig.

In het profvoetbal zijn langdurige tijdelijke contracten toegestaan

De hoogste Duitse arbeidsrechtinstantie bepaalt dat Duitse profclubs hun royaal be-taalde “werknemers” langdurige en op elkaar volgende contracten van tijdelijke aard mogen geven

In het profvoetbal zijn langdurige tijdelijke contracten toegestaan

Duitse profclubs mogen hun arbeidscontracten met voetballers tijdelijk beperken, ook meermaals en ook voor een tijdsbestek langer dan twee jaar; langdurige en op elkaar volgende overeenkomsten van tijdelijke aard, een heel normale gang van zake in deze branche, zijn vanwege de "karakteristieke eigenschappen van werkprestaties van profvoetballers" als legitiem te beschouwen.

Ondersteuning bij marktentree in Duitsland

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

Ondersteuning bij adviestraject voor marktentree in Duitsland

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.

Een winterband zonder Alpine-symbool voldoet niet meer

Sinds 1 januari heeft Duitsland de definitie van “geschikte” banden in de wet aangescherpt. Winterbanden met alleen M+S-aanduiding zijn niet meer voldoende

Een winterband zonder Alpine-symbool voldoet niet meer

Verreweg de meeste Nederlanders (87 procent) weten niet dat Duitsland met ingang van 1 januari de regels voor het gebruik van winterbanden heeft aangescherpt. Wie niet met de juiste banden over de Duitse wegen rijdt, riskeert een boete van minimaal 60 euro. Daarvoor waarschuwt de BOVAG.

Groeiend protest tegen plannen voor Duitse tolheffing

Nederland heeft zich aangesloten bij Oostenrijk, dat al aangaf een zaak aan te willen spannen tegen het Duitse voornemen om tol voor personenwagens te gaan invoeren

Groeiend protest tegen plannen voor Duitse tolheffing

Het plan van het kabinet om de op handen zijnde Duitse tolheffing bij het Europese hof aan te vechten, heeft volgens fiscaal deskundigen zeker kans van slagen. Nederland heeft zich inmiddels aangesloten bij Oostenrijk, dat eerder al aangaf een zaak aan te willen spannen tegen het Duitse voornemen om tol voor personenwagens te gaan invoeren.

Wees voorbereid op de nieuwe privacywetgeving!

Ondernemers moeten met ingang van 25 mei 2018 aantonen, dat zij zich houden aan de nieuwe regels m.b.t. de privacywetgeving in hun bedrijf

Wees voorbereid op de nieuwe privacywetgeving!

Met ingang van 25 mei 2018 treden in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in Duitsland de Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in werking. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.

De werkvloer weerspiegelt het leven

Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen, waarbij het arbeids-recht in het geding is. Soms gaat het hierbij om onbeduidende zaken, soms ook niet

De werkvloer weerspiegelt het leven

Heeft een medewerker recht op schadevergoeding, als een superieur haar een tik op haar derrière verkoopt? Mogen werkgevers in hun bedrijf een hoofddoekjesverbod uitvaardigen? Is chatten met vrienden op de werkplek per definitie verboden?

RVO subsidieert adviestraject voor activiteiten in Duitsland

Sinds verleden jaar kunnen ondernemers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

RVO subsidieert adviestraject voor de stap over de grens

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.