Artikelen 2018

Betalen zonder extrakosten en met meer veiligheidselementen

Betalen zonder extrakosten en met meer veiligheidselementen

Nieuwe regels in het niet-contante betalingsverkeer bepalen dat banken en aanver-wante betalingsdiensten aan klanten geen vergoeding voor hun diensten meer mogen vragen

Sind medio januari mogen in Duitsland bedrijven niet langer extrakosten in rekening brengen, als klanten hun aankoop of bestelling met een bankpas of credit card betalen. De herziene richtlijn betalingsdiensten komt uit Brussel, is in feite de tenuitvoerlegging van hetgeen het Europese Parlement tevoren had goedgekeurd.

Controleverplichting bij levering. Waar ligt de grens?

Controleverplichting bij levering. Waar ligt de grens?

Een verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die de koper had kunnen zien.

Maar de klant in de Algemene Voorwaarden tot alomvattend onafhankelijk onderzoek te verplichten ziet de Bundesgerichtshof in een recentelijk vonnis als onbillijke benadeling van de koper

Ondernemers controleren in alle regel de hun geleverde spullen bij ontvangst. En het is niet bepaald prettig als achteraf blijkt dat de gekochte zaak niet helemaal of wellicht helemaal niet aan de verwachtingen voldoet.

 

Beperkt belastingplichtig bij verkoop van software naar Duitsland

Beperkt belastingplichtig bij verkoop van software naar Duitsland

Van een beperkte belastingplicht over inkomsten is dan sprake, als aan de koper (en gebruiker) van software en gegevensbanken omvangrijke rechten van gebruik, zoals replicatierechten, bewerkingsrechten, verspreidings- en publicatierechten worden ver-leend

Nederlandse bedrijven die vanuit hun Nederlandse vestiging software en gegevensbanken aan zakenpartners in Duitsland leveren, zijn volgens een actuele richtlijn van het Duitse Ministerie van Financiën in Duitsland beperkt belastingplichtig.

In het profvoetbal zijn langdurige tijdelijke contracten toegestaan

In het profvoetbal zijn langdurige tijdelijke contracten toegestaan

De hoogste Duitse arbeidsrechtinstantie bepaalt dat Duitse profclubs hun royaal be-taalde “werknemers” langdurige en op elkaar volgende contracten van tijdelijke aard mogen geven

Duitse profclubs mogen hun arbeidscontracten met voetballers tijdelijk beperken, ook meermaals en ook voor een tijdsbestek langer dan twee jaar; langdurige en op elkaar volgende overeenkomsten van tijdelijke aard, een heel normale gang van zake in deze branche, zijn vanwege de "karakteristieke eigenschappen van werkprestaties van profvoetballers" als legitiem te beschouwen.

Ondersteuning bij adviestraject voor marktentree in Duitsland

Ondersteuning bij adviestraject voor marktentree in Duitsland

Ondernemers kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.

Een winterband zonder Alpine-symbool voldoet niet meer

Een winterband zonder Alpine-symbool voldoet niet meer

Sinds 1 januari heeft Duitsland de definitie van “geschikte” banden in de wet aangescherpt. Winterbanden met alleen M+S-aanduiding zijn niet meer voldoende

Verreweg de meeste Nederlanders (87 procent) weten niet dat Duitsland met ingang van 1 januari de regels voor het gebruik van winterbanden heeft aangescherpt. Wie niet met de juiste banden over de Duitse wegen rijdt, riskeert een boete van minimaal 60 euro. Daarvoor waarschuwt de BOVAG.

Groeiend protest tegen plannen voor Duitse tolheffing

Groeiend protest tegen plannen voor Duitse tolheffing

Nederland heeft zich aangesloten bij Oostenrijk, dat al aangaf een zaak aan te willen spannen tegen het Duitse voornemen om tol voor personenwagens te gaan invoeren

Het plan van het kabinet om de op handen zijnde Duitse tolheffing bij het Europese hof aan te vechten, heeft volgens fiscaal deskundigen zeker kans van slagen. Nederland heeft zich inmiddels aangesloten bij Oostenrijk, dat eerder al aangaf een zaak aan te willen spannen tegen het Duitse voornemen om tol voor personenwagens te gaan invoeren.

Wees voorbereid op de nieuwe privacywetgeving!

Wees voorbereid op de nieuwe privacywetgeving!

Ondernemers moeten met ingang van 25 mei 2018 aantonen, dat zij zich houden aan de nieuwe regels m.b.t. de privacywetgeving in hun bedrijf

Met ingang van 25 mei 2018 treden in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in Duitsland de Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in werking. Dit betekent dat vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.

De werkvloer weerspiegelt het leven

De werkvloer weerspiegelt het leven

Dag in dag uit worden er in Duitse bedrijven beslissingen genomen, waarbij het arbeids-recht in het geding is. Soms gaat het hierbij om onbeduidende zaken, soms ook niet

Heeft een medewerker recht op schadevergoeding, als een superieur haar een tik op haar derrière verkoopt? Mogen werkgevers in hun bedrijf een hoofddoekjesverbod uitvaardigen? Is chatten met vrienden op de werkplek per definitie verboden?

RVO subsidieert adviestraject voor activiteiten in Duitsland

RVO subsidieert adviestraject voor de stap over de grens

Sinds verleden jaar kunnen ondernemers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming (kennisvoucher) krijgen voor de inhuur van Duitsland-experts

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten.