Tijdig zoeken en planning zijn succesfactoren bij bedrijfsopvolging

Na overdracht van de leiding van een onderneming blijken in Duitsland jonge managers, die van buitenaf het bedrijf binnenstromen, het meest innovatief en succesvol

Tijdig zoeken en planning zijn succesfactoren bij bedrijfsopvolging

Een zorgvuldig geplande en goed geregelde bedrijfsopvolging is de beste investering in de toekomst van een bedrijf. Toch blijkt in Duitsland de aflossing van de wacht regelmatig een probleem te zijn; met name de oprichters en menners van familiebedrijven kunnen slecht loslaten, en vaak ziet ook hun kroost een opvolging helemaal niet zitten.

Een enquête van de Commerzbank bracht aan het licht, dat van de eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven met het voornemen om binnen 3 jaar de zaak aan een opvolger over te dragen, slechts 42 % het opvolgingstraject daadwerkelijk binnen dit tijdsbestek opstarten en 22% concrete plannen ontwikkelen. Dit betekent dat ruim een derde van de ondernemers nagenoeg niets onderneemt.

Externe managers

Een andere recent onderzoek, doorgevoerd door specialisten van de de kfw Bankengruppe, legt de klemtoon op het belang van een goed doordacht opvolgingstraject. Volgens de onderzoekers profiteren bedrijven met name van ervaren managers die van buitenaf de onderneming binnenstromen. Externe leidinggevenden jonger dan 40 jaar brengen vaak een oprichtersmentaliteit mee in het bedrijf en versnellen innovatieve processen.

Bedrijfsopvolging is in Duitsland met name bij familiebedrijven veel moeilijker dan vroeger. Want als je zo’n proces harmonieus wilt laten verlopen, kost dat tijd. Bovendien moet de business ook gewoon doordraaien. Dat zo’n opvolging vaak niet zonder spanningen verloopt, ligt overigens niet alleen aan de opvolger(s). Vooral oprichters van grote succesvolle bedrijven kunnen vaak niet zo goed “loslaten”; zij laten hun zoons te weinig ruimte om zich te ontplooien.

Als het doorgeven van ervaring uitmondt in bevoogding, krijgt de tweede generatie na verloop van tijd het gevoel geen controle meer uit te oefenen. En geeft hiermee aan de eigen kinderen het signaal door, dat ze hun recht op zelfbeschikking compleet moeten inleveren, als ze binnen het bedrijf iets willen worden. Op die manier verbeurt de belangstelling van de derde generatie, de spirit voor ondernemerschap gaat verloren.

Plan van aanpak

Psychologisch beschouwd is een vrouwelijke opvolging de eenvoudigere optie. En dit heeft weer te maken met de zogenaamde “soft skills” van vrouwen. Als een vader het familiebedrijf aan zijn dochter overdraagt, trekt zij weliswaar vanaf dat moment officieel aan de touwtjes. Toch geeft zij haar vader het gevoel, dat hij nog steeds de nummer 1 is, hoewel hij drommels goed weet dat dit niet zo is. Zonen beheersen dit spel niet, omdat zij vrezen door een al te inschikkelijke houding t.o.v. hun vader binnen het bedrijf aan autoriteit te verliezen. Een zoon wil de nieuwe clanbaas zijn, een dochter hoeft niet zo nodig.

Hoe dan ook – opvolging is een echte kans voor ieder bedrijf om een innovatiestap te maken. Opvolgers moeten dingen gewoon anders aanpakken, om blijvend succes te kunnen garanderen. Voor een succesvolle bedrijfsopvolging is een degelijk plan van aanpak daarom van essentieel belang.

Heeft u vragen over bedrijfsopvolging en/of erfrecht in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : maandag, 11 september 2017